מדינה נולדה!
יום ההכרזה על הקמת מדינת ישראל בראי העיתונות

מידע למורים

תיאור קצר של השיעור

ביום שישי, 14 במאי 1948, בשעה ארבע אחר הצהריים, שמונה שעות לפני סיום המנדט הבריטי, ולפני כניסת השבת, הכריז דוד בן גוריון על הקמת המדינה.

השיעור מזמן התנסות בקריאה ביקורתית של ידיעות העמוד הראשון של שני עיתונים: ידיעות מעריב , ו על המשמר , מיום 14.5.1948.

שני העיתונים מאותו התאריך מתייחסים לאירוע מכונן: סיום המנדט הבריטי וההכרזה על הקמת המדינה. העמודים הראשונים מציגים את האירועים הפוליטיים והצבאיים של אותו היום ומבטאים את רוח התקופה.

השיעור מזמן:

1. בחינת המושג "אירוע היסטורי מכונן".

2. קריאה ביקורתית של העמוד הראשון בשני העיתונים.

3. דיון בשאלה: האם עיתון יכול לשמש מקור היסטורי מהימן?

4. התנסות בעבודת צוות.

קהל יעד

כיתות י"א, י"ב.

פריטי מקור שהשיעור מתבסס עליהם

אורך הפעילות

שיעור

חומר רקע למורה

ציוד והכנות מוקדמות

מחשבים אישיים, טאבלטים, ברקו.

קבצים נוספים

דף עבודה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה ואורך משוער

תיאור הפעילות

הצגת מטרת השיעור ופתיחת השיעור

15 דקות

הציגו את נושא השיעור ואת מטרותיו:

• בחינת הדיווח על הכרזה המדינה בעמוד הראשון של שני עיתונים. מה הדומה ומה השונה בין העיתונים?

• דיון בשאלה: מהם הקשיים בשימוש בעיתון כמקור היסטורי מהימן?

לפניכם שתי אפשרויות פתיחה לבחירה:

1. בירור מושג: הבהירו לתלמידים כי הכרזת המדינה נחשבת לאירוע היסטורי מכונן. שאלו את התלמידים, אילו אירועים היסטוריים מכוננים אחרים הם מכירים.

לאחר מניית כמה אירועים כאלו, אפשר לברר: מה המשותף להם? מה הגורם לכינוים כאירוע מכונן? מתי נקבע כי אירוע מסוים הוא אירוע היסטורי מכונן?

רצוי לציין כי ישנם אירועים המוגדרים כך מיד עם התרחשותם, ואחרים מוגדרים רק במבט לאחור.

2. הצגת סרטון: הכרזת המדינה המציג את טקס ההכרזה. בירור עיתוי הטקס וחשיבותו.

עבודת בקבוצות או בזוגות

20 דקות

• משימה זהה לעבודה בקבוצות או בזוגות: השוואה בין העמוד הראשון של שני העיתונים על פי דף העבודה.

• בדף העבודה מצויה משימת רשות. תוכלו לתת משימה זו מראש לעוד קבוצה.

סיום השיעור

25 דקות

א. דיווח במליאת הכיתה על עבודת הקבוצות. רשמו על הלוח את הנושא: יום הכרזת המדינה בראי העמוד הראשון של העיתונים ידיעות מעריב, על המשמר. בחנו עם התלמידים את ממצאי דף העבודה.

ב. תלמידים שהכינו את עבודת הרשות המתייחסת לעיתון דבר, יוסיפו את ממצאיהם.

ג. התלמידים יחזרו לעיין בשני העיתונים ויבחנו אם גם עורכי העיתונים והעיתונאים חשו שהם חווים אירוע היסטורי מכונן. בתשובות יש לצטט ביטויים המבטאים זאת.

ד. דיון: האם עיתון חדשות יומי הוא מקור היסטורי מהימן? כיצד יש לבחון את דיווחיו? מהן ההסתייגויות מן השימוש בו? מה ניתן ללמוד ממנו? דיון זה משיק לשאלה מהו מקור היסטורי, ותורם להבנת הנושא מהי היסטוריה ומה עבודת ההיסטוריון.

שיעורי בית ומשימת אתגר

לפניכם שלוש אפשרויות לשיעורי בית. התאימו לתלמידיכם.

1. צפו בסרטון הכרזת המדינה והשיבו:

• מה הרגשתם בעת הצפייה?

• מה חשבתם בעת הצפייה?

• לדעתכם, האם הסרטון ממחיש כי האירוע המוצג הוא מעמד היסטורי מכונן? כיצד?

הערה: אופציה זו תינתן רק אם הסרטון לא הוצג בפתיחה.

2. הינכם עורכים של העיתון חדשות העבר.

• עצבו עמוד ראשון לגיליון שיצא לאור ביום 14.5.1948.

• נסחו כותרת ראשית לעיתון. מה היו השיקולים שלכם לניסוח הכותרת? באילו קשיים נתקלתם בעת ניסוחה?

• כתבו את תוכן הידיעה המרכזית.

• הוסיפו עוד ידיעות לעמוד זה.

• שלבו תמונות ואמצעים גרפיים.

• להכנת העיתון, תוכלו להשתמש בתבנית דיגיטלית לעריכת עיתון. ראו: תבנית עיתון.

3. משימת אתגר: היכנסו לאתר עיתונות יהודית היסטורית

ואתרו גיליונות של שני עיתונים יומיים שיצאו לאור במדינת ישראל בעברית ביום ראשון 16.5.1948. הגיליונות מיום

16.5.1948 הם הראשונים שיצאו לאור לאחר ההכרזה על הקמת המדינה, שהייתה ביום שישי 14.5.1948.

• אילו עיתונים בחרתם?

• מתי החלו עיתונים אלו לצאת לאור? האם הם מייצגים ארגון/זרם פוליטי? היעזרו במרשתת.

בדקו את הכותרות הראשיות של העיתונים וציינו:

• כיצד התייחסו לטקס ההכרזה? השוו בין כותרותיהם.

• צטטו מילים או משפטים שמרשימים אתכם במיוחד.

• על אילו עוד נושאים מדווחים העיתונים בעמוד הראשון?

• במה דומים שני העיתונים? במה הם שונים?