היישוב והשואה, 1943
מערך שיעור

מידע למורים

תיאור קצר של השיעור

שאלת עמדת היישוב היישוב היהודי בארץ ישראל והנהגתו לנוכח השואה היא שאלה מורכבת ביותר. במחקר ההיסטורי מתנהל דיון ביקורתי בשאלה זו.

השיעור ידון במידע שהיה בידי היישוב על גורלם של יהודי אירופה בחודשים הראשונים של 1943.

המיומנויות שיתורגלו בשיעור:

  • עיתון וכרזות כמקור היסטורי;
  • כתיבת פוסט לבלוג – התלמידים יכתבו רשימה שתתבסס על המידע המופיע בפריטי המקור;
  • עבודה בזוגות.

קהל יעד

כתה י"א.

תכנית הלימודים: נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה, חלק שלישי, סעיף יא, 4: עמדת ממשלות בעולם החופשי והיישוב בא"י בשאלת העזרה ליהודים בעת ביצוע הפתרון הסופי. פעולות הצלה וניסיונות העזרה מצד היישוב היהודי.

פריטי מקור שהשיעור מתבסס עליהם

אורך הפעילות

שני שיעורים

חומר רקע למורה

ציוד והכנות מוקדמות

כיתה מאובזרת במחשבים וציוד הקרנה.

פתיחת בלוג כיתתי ע"י המורה. תוכלו לבחור באחד משני הכלים בלוגר או וורדפרס .

מומלץ להטמיע מראש את דף העבודה המצורף כרשימה בבלוג הכיתתי.

קבצים נוספים

דף עבודה


מהלך השיעור

מהלך ההוראה ואורך משוער

תיאור הפעילות

פתיחה

20 דקות

הצגת הנושא: מה ידע היישוב בראשית 1943 על גורלם של יהודי אירופה?

כדי למקם את שנת 1943 ולהבהיר את התפתחות המלחמה ומהלכיה המרכזיים, הַציגו את אחד משני צירי הזמן הבאים, המאזכרים את ההיבטים הצבאיים והפוליטיים של המלחמה, והמדיניות שננקטה כלפי היהודים:

א. ציר זמן, אתר זכור של מכללת ירושלים

ב. ציר זמן, אתר אביב של רשת אורט

גוף השיעור

45 דקות

פעילות בזוגות לפי דף עבודה.

למורה: מומלץ להטמיע את דף העבודה המצורף בבלוג הכיתתי, כך התלמידים יוכלו לעבוד בבלוג עצמו.

סיכום השיעור

20 דקות

א. הצגת הרשימות בכיתה ומשוב עליהן.

ב. שקלו לנהל דיון בפער שבין מידע לידע – בהתייחס לתגובת היישוב והנהגתו לגורל יהודי אירופה.

שיעורי בית

כתיבת משובים לשלוש רשימות של תלמידים אחרים (שלא הוצגו בכיתה).