המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים
מדעי הסביבה
{name}
ירוק = תשובה נכונה
          
          
ורוד = תשובה שגויה
          
{num}. {she_ela}Please make a selection.

ירוק = תשובה נכונה
          
          
ורוד = תשובה שגויה