מפרט הגשת הפרויקט
·  דרך הגשת הפרויקט
·  מבנה הספריות

תיק הפרויקט
·  שער תיק הפרויקט
·  הקדשה/תודה
·  מבוא
·  מבנה בסיס הנתונים
·  מבנה התיקות
·  מבנה המחלקות
·  מפת האתר
·  שירותי הרשת באתר
·  מבנה בסיס הנתונים של שירותי הרשת
·  מדריך האפליקציה למשתמש
·  מדריך האפליקציה למנהל
·  רשימת מקורות
·  נספחים
·  readme

קובץ תבנית הפרויקט להורדה

יש להגיש את תבנית הפרויקט בכתב - כתיק כרוך