INTRODUCTION. 1 – מבוא

תפקיד המבוא להציג את העבודה. המבוא כולל:
  1. 1. הצגה של הבעיה עמה מתמודדת העבודה/הפרויקט :
    • א) תיאור הבעיה או נושא העבודה.
    • ב) מטרת העבודה.
    • ג) הדרישות ואילוצים בעבודה.
  2. 2. סיכום קצר של סוגי הידע התיאורטי הנדרש כרקע להבנת העבודה והאמצעים לביצועה. חלק זה כולל גם הגדרת מושגים ומילות מפתח, הקשורים בנושא.
  3. 3. תיאור מבנה החוברת של עבודת הפרויקט.
  4. 4. מבנה הפרויקט : בפרק זה תתואר מערכת הספריות ותת-הספריות על הדיסק, תפקיד כל אחד מהקבצים, ההיגיון שבחלוקה.


דוגמה למבוא:

הנושא בו עוסקת עבודתי, מערכת זיהוי כתב_יד , ניבחר ממספר סיבות. המרכזית שבהן היא כמובן הסקרנות לשמה. מתוך תחומי העניין הקיימים שלי, ביניהם גם עיסוק במחשבי כף_יד, נתקלתי לא פעם במכשירים ותוכנות אשר מסוגלים לזהות כתב משתמש. כתוצאה מכך, נבע בי הרצון לחקור, ללמוד ואף ליישם בעצמי מערכת שתהיה מסוגלת לקלוט צורות מופשטות ולפענחן לכדי אותיות השפה.
העובדה כי לא ידעתי , בתחילה , כיצד להוציא לפועל דבר שכזה, היא זו שהיוותה את האתגר והמריצה אותי להשגת ביצועו . סיבה נוספת ליצירת הפרויקט הייתה לשמש כאפשרות קלט במחשבים נטולי מקלדת- ובכך לשמש ככלי עזר זמני במקרים מסוימים. המטרה אם כן, הייתה ליצור מערכת לזיהוי כתב_יד אשר תכלול סביבה אינטואיטיבית, פשוטה ונוחה למשתמש. סביבה זו תיועד, כאמור, לאנשים ללא מקלדת בהישג יד, אנשים עם בעיות שאינן מאפשרות שימוש במקלדת או כאלו שפשוט מוצאים את זיהוי הכתב כפתרון נוח יותר.

 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל