H. FILES – קבצי כותר

לתוך מחיצה זו יכניס התלמיד את רשימת שמות קבצי הכותר , ואת תכולתם.

דוגמה

בדוגמה זו אנו רואים שימוש בקבצי כותר בשם:
graphics.h    1
fstream.h    2
list.h    3


 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל