3. FILESֹ GRAPHICS – קבצים גראפיים או תמונות

ספרייה זו תכיל בתוכה את כל ה - תמונות ( GIFS , BMP , PCX ) או כול סוג אחר של תמונה, שהתלמיד השתמש במהלך כתיבת הפרויקט. בתוך תיקיה זו יהיו גם קבצים מסוג HTML ( רק אם התלמיד השתמש בהם במהלך הפרויקט ). קיימים פרויקטים כגון: שחמט שבהם כל כלי הוא תמונה.

דוגמה

בדוגמה זו אנו רואים שימוש בתמונות שבהם השתמש המפתח בפרויקט של זיהוי כתב יד.
1. בתמונה הראשונה, אנו רואים תמונה שמופיע על גבי המסך כאשר המחשב ממתין לקליטת כתב היד של המשתמש.
2. בתמונה השנייה המפתח מציג תמונה המסבירה נירמול באזור הזיכרון שבו יכתוב המשתמש אות.


 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל