DRIVERS. 2 – קוד נילווה המסופק ע"י היצרןלתוך ספרייה זו יש להעתיק את כל ה - DRIVERS שהתלמיד השתמש במהלך כתיבת הפרויקט . ה DRIVERS הללו ישמשו את הבוחן במהלך הבדיקה של העבודה שאם לא כן לא תהיה באפשרותו של הבוחן לבדוק את העבודה וזה יגרור כשלון העבודה. דוגמאות של DRIVERS שיכולות להופיע בסוג מסוים של פרויקטים שנכתבו בסביבה של טורבו סי.

1.           EGAVGA.BGI.
2.           VGA256.BGI.
3.          DLL שונים וכדומה.

או כל סוג אחר שבו השתמש התלמיד במהלך כתיבת הפרויקט.
 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל