CODE FILES .1 – קבצי הקוד

ספרייה זו היא הספרייה המרכזית של הפרויקט, בתוכה ההיו כל הקבצים שקשורים לפרויקט , שעברו תהליך הידור ( קומפילציה ) וניתן להריץ את קבצי הקוד בסביבת העבודה שלהם כלומר: אם הבוחן ירצה להריץ את הקוד ולבדוק אותו ע"י DEBUG הוא יוכל לעשות את זה בסביבה הטבעית של הקוד נניח:
1. בסביבה עבודה של JAVA .
2. או בסביבה עבודה של C .
3. או בסביבת עבודה של ++C .
4. או בכל סביבה אחרת.
יש לתת לקבצים שבשימוש הפרויקט שמות רלוונטיים כלומר:
1. קובץ המטפל בעכבר יקרא בשם MOUSE.H
2. קובץ המטפל בגרפיקה יקרא למשל GUI.H וכדומה .

בספריה זו לא יהיו קבצים בעלי סיומת EXE .

דוגמה

בדוגמה זו אנו רואים שימוש בקבצים של קוד הנכתב בסביבת פיתוח של ++C , הכוללים את הקבצים עם סיומת CPP וגם את קבציי הכותר כלומר קבצים עם סיומת של H .*וכאן ניתן לראות דוגמה של קוד הנכתב בפונקציה MAIN בסביבת טורבו סי.
חלק מהתלמידים יבחר להשתמש בסביבת פיתוח אחרת שתראה כך: 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל