PROBELMS WITHOUT SOLUTIONS.6 - בעיות ללא פתרון

ספריה זו תכלול תוכן הבעיות והקשיים שבהם ניתקל התלמיד במהלך בניית הפרויקט ושלא נמצא להם פתרונות.
דוגמה
  • לעיתים, מופיעות נקודות לבנות בודדות על המסך בעת הזנת אות. דבר זה אינו מפריע לפעולתו השוטפת של המשתמש אך ייתכן ויטריד אנשים. לא הצלחתי למצוא את המקור לבעיה, אך ככל הנראה היא נגרמת בשל הקצאות הזיכרון האינטנסיביות שמתרחשות במהלך התוכנית.
  • ישנה הגבלה למספר הנקודות שמצויות בכל אות – שכן הזיכרון פשוט אוזל בשלב מסוים. לכן, אם מוזנת אות ארוכה מדי, יגרמו תופעות מוזרות בעת ציורן. למרות זאת, אין הדבר מסוכן לפעולתה של התוכנית, וזו, תמשיך כסדרה לאחר מכן.
  • התמיכה בעברית בתוכנית לוקה בחסר. ניתן להוסיף תמיכה מלאה כך שבכתיבת עברית לצד אנגלית וספרות – אין הדבר ישבש את הטקסט שהוכנס. כרגע, התכנית אינה מסוגלת לעשות זאת, וכמו גם אין באפשרותה ל"יישר" את הטקסט לימין לכתיבת עברית נוחה יותר.
  • הוספת אפשרות צפיה בקובץ הנתונים. התוכנית, לא מסוגלת להראות את הנתונים שהוזנו קודם לכן לקובץ. הדבר מהווה חיסרון משמעותי ביצירת קבצי נתונים, שכן לא ניתן לראות מהן האותיות שהוזנו בעבר לקובץ ואיך לציירן. כמו גם מדריך למשתמשים בתכנית – שכן אז יכלו לראות את אלפבית האותיות ללא צורך בתדפיס המצוי בספר.
 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל