PROBELMS AND SOLUTIONS .5 - בעיות ופתרונות

ספריה זו תכלול תוכן הבעיות והקשיים שבהם ניתקל התלמיד במהלך בניית הפרויקט הן בבחינת החקר שערך, הממשקים השונים בין המשתמש למכונה ,ועוד בעיות תאימות שונות ו DREVERS שונים. כך הקורא יכול לקבל תמונה כללית של הקשיים והפתרונות השונים בהם עוסקת עבודת הפרויקט.

דוגמה לבעיות ופתרונות:

הבעיות הבסיסיות שנתקלתי בהן נגעו לשלבי האלגוריתם המרכזי (כפי שהוצג קודם לכן):

 • מדוע קיימים ה"חורים" בצורה שמוזנת למערכת, וכיצד ניתן להשלימם. נראה היה כי בשל המהירות הנמוכה בה קולטת התוכנית את מיקום העכבר, לעומת המהירות בה מניע אותו המשתמש, נותרים חלקים חסרים באות שנקלטת.
  בעיה זו נפתרה ע"י התאמת "אלגוריתם ברסנהם" לתוכנית והשלמת הצורה באמצעותה.
  בעיה נוספת הייתה זיהוי שאינו תלוי במיקום או בגודל האות. המערכת ע"פ הגדרתה, מאפשרת קלט של כל גודל או צורה, ולכן היה צורך להתאימם לתבנית קבועה. בעיה זו פתרתי ע"י תהליך של נורמליזציה שגם הוא מתואר בחלק האלגוריתם.

 • כאשר החל תהליך הזיהוי של האותיות, התברר כי הנתונים תופסים שטח נרחב מדי מהזיכרון, והכנסה רצופה של יותר מ 4-5 אותיות בגודל מלא גורמת ל"נזילות" בזיכרון (memory leaks) ולא מאפשרות את המשך פעולת התוכנית. בעיה זו נפתרה על ידי ניהול מדויק של הזיכרון, כאשר בכל פעם תועלה האות שנועדה להשוואה מקובץ הנתונים אל הזיכרון, ותימחק לאלתר בכדי לפנות את מקומה לבאה שאחריה.

 • לשם השימוש הפרקטי של התוכנית, היה צורך בהוספת העברית כאפשרות כתיבה. הבעיה שהתעוררה הייתה, שבמערכת הcommand prompt- של מערכות ההפעלה הנפוצות ((Microsoft windows 2000 & XP לא קיימת תמיכה בעברית – הן בנוגע לכתיבה מימין-לשמאל והן בנוגע לתצוגה עצמה של טקסט עברי.
  הפתרון בא בדמות התקנת גופן עברי לתוכנית, ובניית פונקציה חלופית להדפסה על המסך שתיקח על עצמה גם את הליך "הפיכת" העברית. בראשונה, הומר גופן TTF (הצגה משתמעת – Logical) לגופן מסוג CHR (הצגה חזותית – Visual) שאותו ניתן לצרף לתוכנית (ההמרה התבצעה באמצעות תוכנת EasyFonts). לאחר מכן, נכתבה הפונקציה ([]Printtextxy(x,y,text אשר משנה את מיקום הסמן כך שיתאים עצמו לגופן החדש, ומדפיסה טקסט עברי בכיוונו ההפוך.
  (לשם הבהרה, ערכי העברית נעים בין 224 ל-250 במקום 128 ל-154 בצורה המקובלת, משום שהגופן הומר מתקן שונה של גופנים – היוניקוד).
 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל