מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


שימוש זהיר במכשירים פולטי קרינה
שיעור משלב תקשוב במדע ובטכנולוגיה
הערה: הפניה היא בלשון נקבה, אך היא מיועדת לשני המינים כאחד
נושאי היחידה חשיבות התקשורת בין האדם לסביבתו;
מכשירים באמצעותם בני אדם נותנים מענה לצורך בתקשורת עם הסביבה;
אימוץ התנהגות זהירה בשימוש במכשירים פולטי קרינה.
פרטי הכותב/ת גלית ניב, מיכל כפיר הורביץ, נגה משען
שכבת הגיל א-ב
משך השיעור 120-180 דקות
רציונל למרות חילוקי הדעות בין חוקרים באשר למידת ההשפעה של מכשירים הפולטים קרינה סלולרית עלינו, מומלץ להמעיט בשימוש במכשירים אלה או לצרוך אותם באופן מושכל על פי העיקרון של זהירות מונעת. כל זמן שקיימת מחלוקת וקיים ספק, אין ספק.

בשל גילם הצעיר של הלומדים, המטרה ביחידה זו היא בעיקר לעודד שימוש מושכל באמצעי תקשורת פולטי קרינה באמצעות אימוץ ההנחיות לשימוש בטוח במכשירים אלו.

יחידה זו מורכבת משני שיעורים.
בשיעור הראשון התלמידים יזהו את אמצעי התקשורת השונים באמצעות הייצוגים החזותיים שלהם ועיון בקטע מידע המתאר שימוש באמצעים אלה.
במהלך הפעילות התלמידים יכירו את האמצעים הטכנולוגיים השונים והרבים שיצר האדם כדי להתגבר על מוגבלותו להעביר מידע במהירות, למרחקים גדולים ובפחות מאמץ.

בשיעור השני התלמידים ידונו ביתרונות ובחסרונות של השימוש באמצעי תקשורת פולטי קרינה וילמדו על השפעת השימוש בהם על האדם. המיקוד בשיעור זה הוא על עידוד התנהגויות מקדמות בריאות כגון שימוש מושכל באמצעי תקשורת פולטי קרינה, צמצום זמן השימוש בהם ואימוץ ההנחיות לשימוש זהיר.

רקע למורה: עם השנים פיתחו בני האדם מגוון טכנולוגיות תקשורת המתבססות על טווחים שונים של קרינה, בעיקר בטווח של קרינת רדיו. קרינה זו היא התשתית לשידורי רדיו, טלוויזיה ומכ"מ. בפועל מדובר כאן בקרינה חזקה ומסוכנת ולכן נהוג להרחיק את מתקני השידור והקליטה ממקומות יישוב. בנוגע לקרינה סלולרית וקרינה אלחוטית שהן חלשות יותר, טרם גובשה הסכמה בין החוקרים באשר למידת הסיכון שלה לבריאות האדם. עם זאת, חשיפה רבה לקרינה סלולרית מעוררת חששות ולפיכך נדרשת זהירות רבה בשימוש בה, בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת הגורס שיש להימנע מחשיפה לסכנה כאשר לא ברור לגמרי מהן ההשפעות של חשיפה זו. בשנים האחרונות הוחמרו התקנים לשימוש בקרינה סלולרית וארגוני בריאות עולמיים ממליצים לנקוט במגוון אמצעי זהירות אפשריים.
הקשר לתכנית הלימודים המעודכנת בגרסת טיוטה כיתה א'
להפקת אנרגיה ולשימוש במשאבי (מקורות) האנרגיה השונים יש השפעה ניכרת על איכות החיים ועל הסביבה.
 • לדוגמה: התמצאות בסביבה, תקשורת
כיתה ב'
ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו.
 • ייחודו של האדם כמספק פתרונות טכנולוגיים לצרכים.
 • פתרונות טכנולוגיים לצרכים קיומיים של האדם.
דוגמאות:
 • העברת מידע למרחקים: טלפון, טלוויזיה, אינטרנט.
 • יתרון הטכנולוגיה המגבירה את יכולתו של האדם.
 • הגברת יכולת העברת מידע: רדיו, מכתב, עיתון, דואר אלקטרוני, טלוויזיה.
מטרות אופרטיביות
(תוכן ומיומנויות)
התלמידים ילמדו על החשיבות של אמצעי התקשורת לאדם.

התלמידים יזהו בקטע המידע דוגמאות לאמצעי תקשורת שפיתח האדם לצורך שיפור הקשר בין האדם לסביבתו לאורך ההיסטוריה.

התלמידים יסיקו באמצעות "מחולל מושגים" מהם אמצעי התקשורת בהם נעשה שימוש רחב בחברה (טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים וכדומה).

התלמידים יזהו את אמצעי התקשורת הנפוצים בימינו (טלפונים סלולריים) באמצעות "מחולל מושגים".

התלמידים יכירו את הסיכונים הבריאותיים הנובעים עקב חשיפה לא מבוקרת לקרינה סלולרית.

התלמידים יציעו דרכים לשימוש זהיר בטלפונים סלולריים על פי עיקרון הזהירות המונעת.

התלמידים יכינו שקופית המתארת שימוש זהיר בתקשורת סלולרית.
מושגים עיקריים אמצעי תקשורת, עיקרון הזהירות המונעת.
מיומנויות  
ידע קודם נדרש  
חומרי למידה תמונות של אמצעי תקשורת
סרטון – הטלפון
tagxedo - ענן המשגים
wordle - ענן המושגים
סרטון – רינת ומימי
אתר סבבה – נזהרים מקרינה
זהירות קרינה – משחק באתר סבבה
היענות לשונות  
תוצרי למידה  
עבודה פרטנית  
מעבדת מחשבים  

מהלך השיעור
השיעור מתוכנן לדגם פעילות של מחשב לכל קבוצה, כולל חיבור לאינטרנט, עמדת מנחה מקוון בכיתה.

בפעילות שני שלבים:
שלב א' – קבוצתי
שלב ב' – במליאה
  הנחיות לתלמידים הנחיות למורים זמן (דקות)
פתיחה פתיחה - משימת פתיחה

התבוננו בתמונות וענו על השאלות:
 1. תארו מה אתם רואים בתמונות.
 2. למה משמש כל אחד מהאמצעים המוצגים בתמונות?
 3.  מי משתמש בהם?
 4. מה משותף לכל התמונות?
 5. חברו כותרת לדף המידע.
פתיחה - מגוון אמצעי תקשורת

מטרת פעילות היא לאתר את המשותף לכל התמונות: אמצעי תקשורת.

המורה מקרינה תמונה המציגה אמצעי תקשורת שונים ועורכת דיון במליאה.

התמונות המוצגות:
 • תמונה של מחשב עם סמל של סקייפ באמצעותו ניתן להתקשר למרחק.
 • תמונה של מחשב נייד עם סמל של פייסבוק המשמש לתקשורת חברתית למרחק.
 • מכתב- אמצעי תקשורת למרחק.
 • טאבלט – מחשב נייד קטן עימו ניתן להיות בקשר עם אחרים ועם המתרחש בעולם.
 • טלפון סלולרי, טלפון נייח, טלפון אלחוטי – מכשיר עימו ניתן להתקשר למרחק.
10
גוף השיעור חלק א'- התנסות שלב א' – התנסות

אמצעי תקשורת נותנים מענה לצורך בהעברת מידע למרחק, במהירות ובזמן אמת.

1. צפו בסרטון וענו על השאלות הבאות:
א. מהו אמצעי התקשורת המוצג בסרטון?
ב. על איזה צורך עונה אמצעי תקשורת זה?
ג. מהי חשיבות התקשורת לאדם?
ד. ציירו/כתבו אלו אמצעי תקשורת נוספים אתם מכירים.
שלב א' – התנסות

אמצעי תקשורת מספקים מענה לצורך בהעברת מידע למרחק, במהירות ובזמן אמת.

מטרת הפעילות היא להבין שהצורך האנושי בהעברת מידע למרחק במהירות ובזמן אמת הביא לפיתוח מגוון רחב של אמצעי תקשורת שונים.

המורה תקרין את הסרטון מהתוכנית זהו זה ותדון במליאה בשאלות המוצגות.
20
 
2. מהרץ אל הפקס
האזינו לקטע, אתרו אמצעי תקשורת המופיעים בו ורשמו אותם. במחברתכם.
מטרת הפעילות היא איתור אמצעי תקשורת מתוך קטע מידע (שיר) וסקירה של אמצעי התקשורת שאדם המציא לאורך השנים.
א.המורה תקריא לתלמידים את קטעי המידע המסומנים בצהוב מתוך השיר "מהרץ אל הפקס", מאת יורם טהר–לב (השיר ארוך ולכן נבחרו לעבודה רק חלק מקטעי המידע)
ב.התלמידים יאתרו את אמצעי התקשורת המוזכרים בשיר ויכתבו אותם במחברותיהם.
ג.המורה תיצור על הלוח ציר זמן ועליו תמקם את אמצעי התקשורת על פי רצף התפתחותם בהיררכיה הטכנולוגית.
ד.דיון – מדוע האדם פיתח כל כך הרבה אמצעי תקשורת?
ה.התלמידים יתחלקו לקבוצות של חמישה תלמידים. כל קבוצה תחבר בית נוסף לשיר המציג את המשך ההתפתחות הטכנולוגית של אמצעי התקשורת ויכלול לפחות דוגמה אחת של אמצעי תקשורת בן ימינו (בית בין חמש שורות).
ו.התלמידים יעלו לפורום הכיתתי את הבתים שכתבו.
ז.המורה תעתיק את הבתים לענן המושגים באתר wordle או בענן המשגים tagxedo:

התוצר שיתקבל יכיל את כל המילים שהופיעו בשירי התלמידים כאשר מילים שחזרו על עצמן יופיעו בהגדלה ובהדגשה (דוגמה)
ח.המורה תציג את התוצר הכיתתי בתחילת השיעור הבא.
30
סיכום סיכום במליאה
תארו כיצד אמצעי התקשורת שיפרו את איכות חיי האדם.
סיכום במליאה
התלמידים יתארו כיצד אמצעי התקשורת שיפרו את איכות חיי האדם.
המורה תדגיש את חשיבות התקשורת כמאפיין חיים, את הצורך בתקשורת ואת מרכזיותה בחיי האדם.
10
גוף השיעור חלק ב' יתרונות וחסרונות של השימוש באמצעי התקשורת
 1. עיינו בענן המושגים שלפניכם ותארו מה אתם רואים.
 2. שערו, מדוע חלק מהמילים מופיעות בהגדלה ובהדגשה.
 3. מה ניתן ללמוד מכך שכולכם שילבתם את אותן המילים בבתים שחיברתם לשיר?
יתרונות וחסרונות של השימוש באמצעי התקשורת

פתיחה – הצגת התוצר הכיתתי מאתר wordle. המורה תבקש מהתלמידים לתאר מה רואים בתוצר ולשער מדוע חלק מהמילים מופיעות בהגדלה ובהדגשה.

המילים בהגדלה ובהדגשה הן המילים שחזרו על עצמן בשירים שהילדים חיברו.

מה ניתן ללמוד מכך שכולכם שילבתם את אותן המילים בבתים שחיברתם לשיר?

ניתן לתרגל את הכלי בהקשרים נוספים.
10
 
 1. צפו בסרטון וענו: מדוע מימי לא רוצה לספר לרינת את הסוד שלה?

 2. מהם היתרונות והחסרונות של השימוש באמצעי התקשורת.
מטרת הפעילות היא לציין את החסרונות לצד היתרונות של השימוש באמצעי התקשורת.
 1. המורה תקרין את הסרטון של רינת ומימי ותדון בשאלה מדוע מימי לא רוצה לספר לרינת את הסוד שלה?
  ניתן לבקש מהתלמידים לספר על מקרים נוספים בהם הטלפון או כל אמצעי תקשורת אחר היה גורם מפריע.

 2. דיון במליאה

  המורה תכתוב בטבלה על הלוח את היתרונות ואת החסרונות של השימוש באמצעי התקשורת. לדוגמה: יתרונות – גלובליות (התגברות על מגבלות המרחק), זמינות, נוחות.

  חסרונות – חשיפה לקרינה מזיקה, זיהום סביבתי (סוללות), מוגבלות ותלות (חלקם דורשים טעינה).

  המורה תדגיש את העובדה שישנם אמצעי תקשורת שפועלים על קרינה סלולרית ופולטים קרינה שעלולה להיות מסוכנת לאדם. בשל כך, צריך להמעיט בחשיפה לקרינה זו ולאמץ התנהגויות צריכה מושכלת באמצעי תקשורת הפולטים קרינה.
10
גוף השיעור חלק ג'
 1. קראו את קטע המידע.
  כתבו בתוך שקופית power point המלצות לצריכה מושכלת במכשירים פולטי קרינה.
 2. שחקו במשחק "זהירות קרינה" שבאתר סבבה, בו תתרחקו ממפגעי קרינה.
 1. התלמידים יקראו קטע המידע "נזהרים מקרינה" ויכתבו המלצות לצריכה מושכלת במכשירים פולטי קרינה בשקופית power point.
  המורה תציג את תוצרי התלמידים ותסביר על עיקרון הזהירות המונעת.
  להסבר על עיקרון הזהירות המונעת ניתן להיעזר במידע שבאתר סבבה.
 2. המורה תפנה את התלמידים למשחק "זהירות קרינה" שבאתר סבבה, בו עליהם להתרחק ממפגעי קרינה (במשחק שלוש רמות קושי).
20
סיכום התבוננו במצגת המציגה את התוצרים של כל חברי הכיתה. אתרו במצגת את כללי הזהירות החוזרים על עצמם לצריכה מושכלת במכשירים פולטי קרינה. את השקופיות שהתלמידים יכינו המורה תאחד למצגת אחת ותציג אותה לכלל התלמידים במליאה.
התלמידים יאתרו במצגת כללי זהירות החוזרים על עצמם לצריכה מושכלת במכשירים פולטי קרינה.

את כללי הזהירות המורה תעלה לפורום הכיתתי.
10
רפלקציה התייחסו לרכיבי הרפלקציה הבאים:
 • ידע חדש שנלמד:
  בסוף כל שיעור יישאלו 5-3 שאלות קונקרטיות על התכנים שנלמדו בהתאם למטרות.

 • מיומנות בה עסקנו/אותה למדנו:
  בסוף השיעור, אם הוא כלל הוראה ישירה של מיומנות, יהיו שאלות שיתייחסו למיומנות.

 • חשיבה על התהליך שעברנו (מה אהבתם, ממה הייתם נמנעים, במה התקשיתם ואחר...).
בחלק הראשון של הרפלקציה רצוי שתהיה משימת הערכה אשר באמצעותה נוכל לבדוק את האפקטיביות של ההוראה ושל תהליך הלמידה.  
משימה להמשך   משימות בבית

המשימות יינתנו עם הסבר בעל פה על מה שנדרש לעשות (כולל הפניה לקישורים מתאימים / כלים מתאימים לביצוען). יינתנו מגוון משימות כמענה לשונוּת בכיתה.