מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה

שם היחידה: לקראת פרידה- על המר והמתוק
נושא השיעור על המר והמתוק
פיתוח כתיבה ופיתוח: משרד החינוך מינהל חברה ונוער
עריכה לתקשוב: שרה רוטקופ הרמתי, צפרית גרינברג
ייעוץ פדגוגי: עמליה לואין
ייעוץ מדעי
שכבת גיל כיתות ט' ו-י"ב
משך השיעור 45 דקות
רציונל למורה הפעילות מיועדת לסיום שנה ולעיבוד תהליכי פרידה (או לסיום פרויקט), ומטרתה לאפשר לבני הנוער לבטא את רגשותיהם ולברר מה מתוך הדברים שעברו עליהם השנה כקבוצה, היה טוב ומעצים, ומה מומלץ לשפר.
רצף מומלץ לקראת סיום שנה או סיום פרויקט
מטרות תוכן להעלות למודעות את החוויות הטובות והנעימות שחוו המשתתפים במהלך השנה לצד התסכולים והכעסים, ולברר מהי הצידה לדרך שלוקחים הבוגרים בסיום פרק זה בחייהם  
מושגים עיקריים פרידה, סיכום, סוף שנה, סיום תהליך, משוב
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
כלי Lionit או Erly לפי בחירת המנחה

* לנוחות הקריאה, יחידת ההוראה נכתבה בלשון זכר, אך מתייחסת לשני המינים כאחד.מהלך הפעילות

בפעילות שני שלבים:

שלב א' – אישי: הנחיות ליצירת קולאז'

שלב ב' – במליאה: הצגת התוצר ודיון

 
הנחיות למשתתף המלצות למנחה

שלב א' – אישי: הנחיות ליצירת קולאז'

אפשרות 1: באמצעות כלי Linoit

Linoit הוא כלי שיתופי חינמי שניתן ליצור בעזרתו כרזה או קולאז' משותפים לכל הקבוצה. כל משתתף תורם את חלקו לתוצר הקבוצתי.

הצג באמצעות אחת מהאפשרויות שלהלן משפט שייתן ביטוי לחוויות שקרו לך במהלך השנה/ הפרויקט: חוויה חיובית - יש לכתוב על פתקית ברקע ורוד, וחוויה שדורשת שיפור - יש לכתוב על פתקית ברקע צהוב.

תמונה (עם או בלי כיתוב) שמבטאת את תחושותיך.

סרטון (שאורכו מקסימום דקה) שמבטא את תחושותיך.

קישור ל-Linoit

אפשרות 2: באמצעות כלי Erly

Erly  הוא כלי שיתופי חינמי המאפשר ליצור אלבום  משותף תוך כדי שימוש במגוון אפשרויות ביטוי (טקסט, סרט או תמונה).

ההנחיות לשימוש בכלי זה זהות להנחיות שקיבלת לכלי ה-Linoit.

ב-Erly ניתן לבקש מן המשתתפים להוסיף "לייק" לשני תוצרים בלבד. אין להוסיף לייק לתוצר הקבוצתי שלכם.

 

 

 

שלב ב' – במליאה

התבוננו בתוצר הכיתתי ודונו בשאלות.

שלב א' – אישי: הנחיות ליצירת קולאז'

פתיחה: אמור למשתתפים כי מטרת הפעילות היא לשקף במילים, בתמונות או בסרטונים את הטוב, את המתוק,  ואת המר, הראוי לשיפור, של כלל האירועים והחוויות שחוו במהלך השנה החולפת (במסגרת פרויקט שהסתיים).

מוצע להשתמש בכלי Linoit או בכליErly .

ה-Linoit הוא כלי שיתופי שבאמצעותו ניתן להכין קולאז' משותף לקבוצה, וכל משתתף יכול להביע את עמדתו על גבי "לוח הקולאז".

לפניך מסמך הדרכה בעברית:

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/ict/ict_linoit.pdf

עליך לפתוח "לוח" חדש ולהגדיר שם משתמש וסיסמה שאותם יש לתת למשתתפים כדי שיוכלו להעלות חומרים ללוח.

ראה דוגמה:

https://linoit.com/session/login?redirect=http%3A%2F%2Flinoit.com%2Fhome

שם משתמש: tthhminhal ; סיסמה: minhal

הערה: כאשר עוברים לשלב ב', על המנחה "לסגור" את התוצר כדי שלא תתאפשר העלאה של חומרים נוספים במהלך הדיון.

Erly הוא כלי שיתופי חינמי המאפשר ליצור אלבום  משותף תוך כדי שימוש במגוון אפשרויות ביטוי (טקסט, סרט או תמונה).

עזרה לשימוש בכלי: http://erly.com/faq

 

שלב ב' – במליאה 

הקרנת הקולאז' של כלל המשתתפים במליאה.

המנחה יציג את התוצרים.

אם הפעילות הייתה ב-,Erly רצוי להתייחס לתוצרים שקיבלו את מספר הלייקים הגדול ביותר.


 

שאלות לדיון:

  1. מה היה קל יותר למצוא  את ה"מר" או את ה"מתוק"? מדוע?
  2. על פי מה שכתבתם, אילו היבטים  בתהליך הפרידה ראוי לשמר, לעודד ולחזק? ואילו היבטים הייתם מציעים לשנות ולשפר?
  3. מה נראה לכם שתזכרו בעוד חמש או עשר שנים מהחוויות שאליהן התייחסתם היום?
  4. איזה צידה לדרך אתם לוקחים מן הפעילות?