מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


הבנק
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור הבנק
פיתוח דרורה נגב ואלה פאוסט, מדריכות "מולדת חברה ואזרחות" וגיאוגרפיה
שכבת גיל כיתות ב', ג'
משך השיעור 100 דקות
רציונל למורה הבנת תפקידיו של מוסד הבנקאות.
הבחנה בין שירותים פרטיים וציבוריים.
רצף הנושא נלמד בציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל, מערכות חברתיות וארגונים מוסדיים המסדירים את חיי החברה
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
  • הבנת תפקידיו של הבנק
  • הכרת מושגים הקשורים בעולם הבנקאות
  • הבחנה בין מאפייניו של מוסד פרטי למוסד ציבורי
מושגים בנק, בנקאות, מוסד פרטי, מוסד ציבורי, ענף השירותים
מיומנויות המאה ה-21
  • חשיבה - מיון, ניתוח והסקת מסקנות
  • מחשב - כישורי עבודה בצוות (האזנה, הקשבה, שיתוף פעולה)
  • אוריינות מדיה ומידע (שימוש בכלי תקשוב) - שימוש בכמה סוגי מידע: טקסט/תמונה/קול, העברת מידע- נגישות למידע מגוון
  • - הפקת מידע - שימוש באמצעים דיגיטליים שונים ובמדיות שונות
עזרים לתהליכי החשיבה
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
היענות לשונות העמקה והרחבה על פי עניין. שאלות ומשימות מדורגות על פי קושי.
תוצרי למידה מיון סוגי שירותים: פרטיים וציבוריים יצירת מילון מושגי בנקאות
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה לפני לימוד הנושא נבקר בסניף בנק הסמוך לבית הספר.
(אם התלמידים יוצאים במהלך שיעור למרחק הליכה קצר, אפשר לגייס כמה הורים. בתוך העיר לא נדרש תיאום ביטחוני, רק תיאום בטיחותי ותיק עזרה ראשונה.)
בתיאום מוקדם אפשר לבקש מעובד בבנק לספר על עבודתו.
אפשר להתרשם ממיקום הבנק בשכונה, מכמות האנשים הנמצאים בבנק, ממספר הפעולות שהם יכולים לבצע בבנק, ממיקום כספומט, (ראו נלווה: סיור להכרת הבנק – תצפית פעילה)
לסיכום הסיור: המורה יציג על גבי הלוח שמש מושגים וכל אותם מושגים חדשים שבהם נתקלו בסיור (למשל: בנק, חשבון עובר ושב, חיסכון, כספומט, כרטיס אשראי, ).
50 דקות
גוף השיעור נכנסים להתלמידים יתארו מהו בנק.
בעקבות התיאור המורה יגדיר את תפקיד הבנק: מוסד לשם החזקה ושמירת כספי ציבור של אנשים החברים באותו בנק.
הבנק הוא מוסד הנותן שירותים פרטיים.
הכרת מוסדות ציבור בשכונה וביישוב:
מוסדות הנותנים שירותים ציבוריים בשכונה וביישוב שלנו, לדוגמה: בית כנסת, מקווה, בית העירייה, בית ספר, מרפאה, גן ילדים.
מתוך ספרי הלימוד:
עבודה בזוגות: הכנת טבלת מיון במחברת על סמך שני האיורים שהוצגו בדיון - שירותים פרטיים (מספרה) ושירותים ציבוריים (בית ספר)
10 דקות
סיכום הבנק הוא מוסד השומר על הכסף שלנו.
הבנק הוא מוסד המספק שירותים פרטיים.
5 דקות
המשגה הכינו במסמך Word מילון מושגים למילים הבאות, היעזרו במילון רב מילים:
בנק, חשבון עובר ושב, כרטיס אשראי, צ'ק או המחאה, כספומט
10 דקות
יישום

חברו שני משפטים.

שלבו בכל אחד מהם את אחד המושגים שלמדנו בשיעור.
5 דקות
עבודה פרטנית
העשרה בררו מהו מקור המילה בנק. 5 דקות
סיכום ורפלקיציה מה למדתם היום?
1. משפט אחד או שניים על הנלמד השיעור.
2. אחד-שלושה מושגים עיקריים שבהם עסקנו בשיעור ופירושם.
מה היה קשה לכם בשיעור? מה השיעור חידש לכם?
5 דקות
מעבדת מחשבים
שיעורי בית משימות לתלמידיםהתלמידים יכינו את טבלת המיון במסמך Word -
שירותים פרטיים (מספרה) ושירותים ציבוריים (בית ספר).
התלמידים ימלאו את טבלת המיון ויוסיפו עוד שתי דוגמאות לשירותים פרטיים ולשירותים ציבוריים.
5 דקות