מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


גיאוגרפיה

נושא השיעור ארצות הים התיכון
פיתוח רונית גרינגולד
שכבת גיל כיתה ה'
משך השיעור 90 דקות  
רציונל למורה שיעור זה פותח את נושא ארצות הים התיכון ועוסק בהיכרות עם המאפיינים הבסיסיים של המדינות השוכנות לחופי הים התיכון.
רצף פתיחת הנושא מאפשרת חשיפה למאפיינים של ארצות הים התיכון, ובהמשך התלמידים יבחרו להתמקד באחת מהמדינות ויחקרו אותה על פי תבחינים מוגדרים.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
 1. התלמידים ילמדו לעבוד בסביבה שיתופית
 2. Google Docs – מילוי טופס וצפייה במידע שנאסף לקובץ שיתופי. התלמידים יסיקו מסקנות מתוך המידע שייאסף
 3. ב-Google Docs ויוצג ככרטיסיות מידע. התלמידים יוסיפו שכבות מידע לארצות הים התיכון בגוגל ארץ
מושגים ים תיכון, יבשת, שטח בקמ"ר, אוכלוסייה, ענפי כלכלה, צורת שלטון, דת
מיומנויות המאה ה-21

דרכי חשיבה: חדשנות ויצירתיות, חשיבה ביקורתית.

דרכי עבודה: עבודה בצוות.

אמצעי עבודה: אוריינות  ICT.
עזרים לתהליכי החשיבה

היכולת לעבוד עם מגוון רחב של ייצוגים: טופס, טקסט נלווה, גיליון שיתופי, כרטיסיות מידע שיתופיות, מפה.

קובץ קישורים רלוונטיים לביצוע המשימות.
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)

טופס  - דוגמה בלבד.
פריסת המידע בגיליון שיתופי - דוגמה בלבד.

כרטיסיות מידע מתוך הגיליון השיתופי.
מצגת 
היענות לשונות

המורה יעבוד עם קבוצה של תלמידים מתקשים.

תלמידים המתקשים בניסוח מילולי, יוכלו למצוא בפעילות זו אפשרות לביטוי חזותי
תוצרי למידה
 1. כרטיסות מידע בGoogle Docs- (שימוש בקובץ טבלה ביטא).
 2. שכבות מידע בגוגל ארץ.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה

בפתיחה:

 1. המורה מקרין מצגת ובה ארצות הים התיכון ממוינות לפי יבשות. ברקע שיר מלווה בנושא חופי הים התיכון.
 2. המורה יחזור אל השקופיות שבהן יש מפה (שקופיות 2, 3, 4 2 ) ויבקש מתלמידים לסמן על המפה את המדינות באותה יבשת השוכנות לחופי הים התיכון. הכותרות בשקופיות אלו מכילות קישור המפנה למפות של כל יבשת.
 3. המורה מפנה את התלמידים אל הטופסב-Google Docs ומסביר כיצד למלא אותו.
(המצגת מכילה הנחיות לתלמידים לביצוע משימות לאורך השיעור.)
10 דקות
גוף השיעור
 1. התלמידים מתחלקים לזוגות ויחד בוחרים באחת מארצות הים התיכון וממלאים את הטופס.  יש להיעזר בקובץ קישורים.                                                            
 2. לאחר מילוי הטופס התלמידים בהנחיית המורה מתחלקים לקבוצות (בכל קבוצה שני זוגות תלמידים שחקרו שתי ארצות שונות) ונכנסים אל הקובץ השיתופי, ומקיימים בקבוצה דיון בנתונים – דומה/שונה/מסקנות.
 3. עיון בכרטיסי המידע שנוצרו מהמידע של התלמידים. כל תלמיד כותב שלוש מסקנות בקובץ המסקנות.
 4. התלמידים יוצרים שכבות מידע בגוגל ארץ – מוסיפים כרטיס ביקור של אחת מארצות הים התיכון.

15 דקות

15 דקות

15 דקות


20 דקות
סיכוםסיכום

התלמידים יציגו את שכבות המידע שהוסיפו בגוגל ארץ.

דיון על היתרונות בהצגת שכבות מידע שיתופיות
10 דקות
יישום גוגל ארץ
עבודה פרטנית בשיעור זה תהליך הלמידה הוא בצוותי למידה הדורשים עבודת צוות.
העשרה תלמידים מתקדמים יכולים ליצור סיור בגוגל ארץ – סרטון הדרכה.
סיכום ורפלקיציה

מה למדתם בשיעור? מה חידש לכם השיעור?

כיצד הטכנולוגיה אפשרה לבצע את המשימה?

מה הם היתרונות של למידה שיתופית?
5 דקות
מעבדת מחשבים
 • התלמידים עובדים בזוגות, וכל זוג בוחר את אחת מארצות הים התיכון ומחפש את המידע הנדרש למילוי הטופס ברשימת קישורים נתונה.
 • התלמידים עורכים השוואה בין שתי מדינות בקבוצות קטנות.
 • התלמידים מסיקים מסקנות מתוך כרטיסי המידע ורושמים אותן בקובץ השיתופי.
 • התלמידים יוצרים שכבות מידע בגוגל ארץ.

שיעורי בית ניתן להוסיף תמונות מעניינות של ארצות הים התיכון לתוך שכבות המידע שנוצרו בשיעור.
הערה

למורים,

על מנת שלא אקבל תשובות של תלמידים שאינם לומדים איתי, כל הקבצים השיתופיים פרטיים, וניתן לצפות בהם בלבד!

יש ליצור באופן עצמאי את הקבצים עבור התלמידים.