מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


תחום תוכן מדע וטכנולוגיה

תחום היחידה: מולדת חברה ואזרחות

נושא היחידה שימושי קרקע ביישוב – מה נעשה בשטח הקרקע?
פיתוח כתיבה ופיתוח: ריקי ימין וסמדר דגן, מדריכות למולדת חברה ואזרחות ולגיאוגרפיה

צוות מלווה פיתוח: אופירה גל וצוות גיאוגרפיה מטח; אלה פאוסט, משרד החינוך
שכבת גיל כיתה ד
משך היחידה 50 דקות או 100 דקות במקרה של עבודה נוספת במעבדת מחשבים.
סביבת הלמידה מחשב למורה, מחשב לכל קבוצת תלמידים, מחשב לכל תלמיד
רציונל למורה

הנושא המוביל ביחידה זו הוא "שימושי קרקע ביישוב". נושא זה הוא מרכזי בתכנית הלימודים לכיתה ד, ודרכו התלמידים מבינים מהו יישוב ונחשפים למושגים ולעקרונות מרכזיים שקשורים לתכנון ולפיתוח של יישובים.

היחידה נפתחת בסיפור מסגרת קצר. תוכלו להרחיב את הסיפור, לקצרו או לשנותו כדי שיתאים ליישובכם, ואף להציגו כתרחיש שעשוי להתרחש בעתיד.

הפתיחה בסיפור המסגרת מאפשרת להעלות בעיה אקטואלית אשר תעודד למידה. היתרון של גישה כזו הוא מעורבות התלמידים בתהליך הלמידה והבניית ידע בנושא, בשימוש במיומנויות ובדרכי למידה מגוונות: דיונים בכיתה, עבודה שיתופית ועבודה עצמית. סיפור המסגרת מציג עניין מרכזי בגיאוגרפיה: הסביבה היא דינמית, מתרחשים בה שינויים כל העת, מתעוררות בעיות ובני האדם צריכים למצוא פתרונות. כדי להציע פתרון צריך לרכוש ידע והבנה בנושא הנדון, וזוהי מטרת היחידה.

 

יחידה זו כוללת עשרה שיעורים.

שיעור 1: מהם שימושי הקרקע ביישוב?

שיעורים 2–3: שימושי קרקע – השוואה בין יישוב כפרי ליישוב עירוני

שיעור 4: שימושי קרקע ביישוב שלי – סיור לימודי

שיעור 5: שימושי קרקע במפה היישובית

שיעור 6: אז מה חסר ביישוב שלנו?

שיעורים 7–8: מה חסר ביישוב? – משחק תפקידים

שיעור 9: עורכים הצבעה

שיעור 10: שיתוף הציבור בתכנון שימושי הקרקע ביישוב
רצף הלמידה לכיתה ד: היישוב שלי – אזורי תפקוד ושימושי קרקע
מטרות תוכן
 • התלמידים יכירו מושגים ועקרונות מרכזיים שקשורים לתכנון יישובים ולפיתוחם.
 • התלמידים יתמודדו עם בעיה אקטואלית אשר תעודד למידה לצורך פתרון בעיה.
 • התלמידים יבינו כי קיים הבדל בשימושי הקרקע בין יישובים עירוניים ובין יישובים כפריים.
 • התלמידים יצאו לסיור לימודי שמטרותיו הן: התנסות בשטח והמחשת המושג "שימושי קרקע", איסוף נתונים ומידע, סיור לשם הנאה וחוויה, טיפוח הקשר והשייכות למקום.
 • התלמידים יקראו וינתחו מפה, יזהו ויסבירו תופעות מרחביות כגון הפריסה והארגון המרחבי של שימושי הקרקע באזור.
 • התלמידים ייקחו חלק במעורבות אזרחית פעילה בסביבה שבה הם מתגוררים. מטרות הפעילות הן: הגברת תחושת המקום והשייכות, סולידריות חברתית והקניית עקרונות דמוקרטיים. התלמידים יהיו מעורבים בתהליך הלמידה וישתמשו במיומנויות ובדרכי למידה מגוונות: דיונים בכיתה, עבודה שיתופית ועבודה עצמית.
מיומנויות המאה ה-21

המיומנויות הנרכשות ביחידה

 • חשיבה ביקורתית ויכולת לפתרון בעיות
 • תקשורת, שיתוף ועבודת צוות
 • לימוד עצמי
 • שימוש בכלי תקשוב
 • אוריינות מידע ותקשורת

המיומנויות הנרכשות בשיעור 1

 • אוריינות מידע – שימוש בספר לימוד דיגיטלי, צפייה בסרטון
 • עבודה שיתופית

המיומנויות הנרכשות בשיעורים 2–3

 • הוספת טבלה ב-Word
 • חשיבה – השוואה
 • איסוף, עיבוד מידע והצגתו בטבלה
 • עבודה שיתופית

המיומנויות הנרכשות בשיעור 4

 • איסוף נתונים ומידע

המיומנויות הנרכשות בשיעור 5

 • שימוש בכלים שיתופיים – שימוש ב- Google מפות
 • חיפוש תמונה במנוע חיפוש – אוריינות מידע
 • למידה שיתופית

המיומנויות הנרכשות בשיעור 6

 • אוריינות מידע – צפייה בסרטון
 • חשיבה – שאילת שאלות, הערכה וחשיבה ביקורתית

המיומנויות הנרכשות בשיעורים 7–8

 • שימוש בכלים שיתופיים – שימוש ב-Google Drive
 • עבודת צוות ולמידה שיתופית
 • חשיבה – טיעון, שכנוע

המיומנויות הנרכשות בשיעור 9

 • שימוש בכלים שיתופיים – שימוש ב-Google Drive
 • שימוש ב-Excel (מעבר מאיסוף נתונים בטבלה לתצוגה בתרשימים שונים)

המיומנויות הנרכשות בשיעור 10

 • עבודה שיתופית
 • אוריינות יצירתית
 • שימוש בכלים מתוקשבים
 • חשיבה מסדר גבוה – תכנון והערכה
ידע מוקדם ליחידה
 • אוריינות מידע – שימוש בספר לימוד דיגיטלי, צפייה בסרטון
 • הוספת טבלה ב-Word
 • חשיבה – השוואה, איסוף, עיבוד מידע והצגתו בטבלה
 • חיפוש תמונה במנוע חיפוש
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)

חומרי ההוראה לשיעור 1

חומרי ההוראה לשיעורים 2–3

חומרי ההוראה לשיעור 4

חומרי ההוראה לשיעור 5

 

חומרי ההוראה לשיעור 6

 • הסרטון שימושי קרקע (מבט גיאוגרפי – מושגים מהסרטים)
 • עירוב שימושי קרקע (מספר הלימוד הדיגיטלי האדם במרחב החברתי-תרבותי: ספר לימוד בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה, עמ' 322–323).

חומרי ההוראה לשיעורים 7–8

חומרי ההוראה לשיעור 9

חומרי ההוראה לשיעור 10

היענות לשונות הקריטריונים למיון יינתנו בהלימה לשונות התלמידים
תוצרי למידה

שיעור 1 – תכנון חלוקת שימושי קרקע ביישוב

שיעורים 2–3 – טבלה, פסקה טיעונית

שיעור 4 – דף סיור

שיעור 5 – מפה שיתופית

שיעור 6 – הכללה של רעיונות מרכזיים שנלמדו בשיעור

שיעורים 7–8 – מצגת שיתופית

שיעור 9 – טבלה ותרשים

שיעור 10 – דגם / שקופית – תכנון שימוש הקרקע
מהלך השיעור
שיעור 1: מהם שימושי הקרקע ביישוב?
מהלך ההוראה תיאור הפעילות
פתיחה

דיון בכיתה

מציגים את סיפור המסגרת המלווה את יחידת הלימוד:

התפנה שטח קרקע בחלק הצפוני של היישוב. מה כדאי לעשות בשטח שהתפנה?

 

צופים בסרטון שימושי קרקע (מתוך: מבט גיאוגרפי – מושגים מן הסרטים).

מטלת צפייה

מהם שימושי הקרקע המוצגים בסרטון?

גוף השיעור

דיון בכיתה
 • אילו שימושי קרקע זיהיתם בסרטון?
 • מה כולל לדעתכם כל אחד משימושי הקרקע? (לדוגמה: שטחים פתוחים כוללים גינות ציבוריות, שטחים חקלאיים, מגרשי ספורט, פארקים, חוף ים ועוד).

בהמשך מקרינים את המפה אזורים בעיר תל אביב–יפו (מתוך: לחיות יחד בישראל, עמ' 16), ומסמנים את שימושי הקרקע בזמן הדיון בכיתה. 

שואלים את התלמידים (לאחר הקרנת הסרטון והמפה) את השאלות האלה:

 • האם שטחי הקרקע שהוקצו לצרכים שונים (כלומר, שנעשו בהם שימושים שונים) זהים בגודלם?
 • לאיזה שימוש קרקע הוקצה השטח הגדול ביותר?
 • לאיזה שימוש קרקע מוקצה השטח הגדול ביותר ביישובכם?
עבודה בזוגות
 1. אילו שימושי קרקע קיימים ביישובכם? הביאו דוגמאות לשימושי הקרקע שציינתם.  
 2. בחרו אחד משימושי הקרקע שקיימים ביישובכם. ציינו מהם היתרונות ומהם החסרונות של המיקום שהוקצה לשימוש הקרקע שבחרתם.
 3. האם קיים שימוש קרקע ביישובכם שאינו קיים ביישוב אחר בסביבתכם? אם כן, ציינו מהו השימוש הזה והסבירו מדוע הוא קיים ביישוב השכן ולא ביישובכם.

סיכום

דיון בכיתה

מגדירים את המושג "שימושי קרקע": השימושים השונים הנעשים בקרקע, כגון מגורים, מלאכה ותעשייה, מסחר, משרדים, תחבורה, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

שיעורי בית האם לדעתכם חשוב לתכנן את חלוקת שימושי הקרקע ביישוב? נמקו את תשובתכם.
רקע והמלצות

הרציונל

בשיעור זה יכירו התלמידים את השימושים השונים הנעשים בקרקע בעיר. שימושי הקרקע העיקריים בעיר הם מגורים, מלאכה ותעשייה, מסחר ומשרדים, תחבורה, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

ב דיון במפת העיר תל אביב התלמידים נחשפים לאפשרויות הפיתוח בשטח שהתפנה.

הדיון בכיתה משמש כחוט מקשר לבניית תתי-קריטריונים להשוואה בין שימושי הקרקע ביישוב כפרי ובין שימושי הקרקע ביישוב עירוני (שיעור 2).

המלצות למורה

מומלץ לחלק לתלמידים מפה של היישוב ולבקש מהם לסמן עליה דוגמאות לשימושי קרקע.

מיומנויות המאה ה-21

 • אוריינות מידע – שימוש בספר לימוד דיגיטלי, צפייה בסרטון
 • עבודה שיתופית
מהלך השיעור
שיעורים 2–3: שימושי קרקע – השוואה בין יישוב כפרי ליישוב עירוני
מהלך ההוראה תיאור הפעילות
פתיחה

דיון בכיתה

 • צופים בשני הסרטונים האלה: יישוב עירוני, יישוב כפרי (מתוך: מבט גיאוגרפי – מושגים מן הסרטים).
 • מציעים קריטריונים שישמשו להשוואה בין שימושי הקרקע ביישוב עירוני ובין שימושי הקרקע ביישוב כפרי.

גוף השיעור


דיון בכיתה

קובעים במשותף קריטריונים ותתי-קריטריונים שישמשו להשוואה בין שימושי הקרקע ביישוב עירוני ובין שימושי הקרקע ביישוב כפרי. עורכים את ההשוואה באמצעות טבלה ב- Word(דוגמה לטבלת השוואה נתונה בנספח א: שימושי קרקע – השוואה בין יישוב עירוני ליישוב כפרי).

צופים שוב בשני הסרטונים: יישוב עירוני, יישוב כפרי.

עבודה עצמית

במהלך הצפייה בסרטונים התלמידים מתחילים להשלים את טבלת ההשוואה.

עבודה בזוגות

בודקים את הדברים שנכתבו בכל אחת מהטבלאות, ומשלימים את החסר על פי הצורך. אפשר להיעזר בספר לחיות יחד בישראל ד, עמ' 16–23 ובעמ' 11.

סיכום

דיון בכיתה

משלימים את הטבלה יחד, ומתייחסים להסתייגויות, אם קיימות. התייחסו לשאלות כגון: באילו תחומים יש הבדלים גדולים בשימושי הקרקע בין יישובים עירוניים ליישובים כפריים?

שיעורי בית

איפה תרצו לגור כאשר תגדלו – ביישוב עירוני או ביישוב כפרי?

נמקו את תשובתכם. השתמשו בשני מושגים לפחות שלמדתם בשיעור זה.
רקע והמלצות

הרציונל

יש הבדל בשימושי הקרקע בין יישובים עירוניים ובין ישובים כפריים. ההבדל הזה הולך ומיטשטש בעשורים האחרונים. השיעור מתבסס על ידע קודם במאפיינים של יישוב כפרי ובמאפיינים של יישוב עירוני.

המלצות למורה

 • לאחר הצפייה בסרטון הראשון, כדאי לבקש מהתלמידים להציע קריטריונים שישמשו להשוואה בין סוגי היישובים.
 • אם התלמידים אינם מכירים את המאפיינים של יישוב כפרי ואת המאפיינים של יישוב עירוני, כדאי להיעזר בשיעור העוסק בנושא בפורטל החינוכי: מאפיינים של יישוב כפרי לעומת יישוב עירוני (משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה).
 • מומלץ לצפות בסרטונים פעמיים במהלך השיעור. צפייה ראשונה תתקיים בתחילת השיעור במטרה להציע קריטריונים להשוואה לארגון המידע בטבלה. בצפייה השנייה יאספו התלמידים מידע בהתאם לטבלה שיצרו.
 • בזמן ביצוע המשימה בזוגות יש להחליט אם לתת לכל זוג להתייחס לכל אחד משימושי הקרקע או שכל זוג יבחר בשניים עד שלושה שימושי קרקע וימלא את הטבלה ביחס אליהם.
 • שימו לב, את העמודה בטבלה "היישוב שלי" אין למלא בשיעור זה. יש להשלים אותה רק לאחר הסיור שיתקיים בשיעור הבא (שיעור 4).

מיומנויות המאה ה-21

 • הוספת טבלה ב-Word
 • חשיבה – השוואה (ראו על מיומנות ההשוואה בספר מילה טובה 2: שיעור 5: השוואה)
 • איסוף, עיבוד מידע והצגתו בטבלה
 • עבודה שיתופית
הצעה נוספת לשיעורי בית  כתיבת דוא"ל לבן משפחה / למכר המתגורר בסוג יישוב שונה מהיישוב שבו אתם מתגוררים (עירוני/כפרי). שאלו אותו שלוש שאלות שמעניינות אתכם על שימושי הקרקע ביישובו.
מהלך השיעור
שיעור 4: שימושי קרקע ביישוב שלי – סיור לימודי
מהלך ההוראה תיאור הפעילות
מהלך השיעור

המורה יערוך עם התלמידים סיור של שעתיים ביישוב. הסיור יכלול לפחות שתי תחנות באזורי תפקוד שונים (למשל אזור מסחר, אזור פארק / גן ציבורי).

התלמידים ימלאו את דפי הסיור שחולקו להם. (דף הסיור נתון בנספח ב: שימושי קרקע – דף סיור ביישוב)

רקע והמלצות

הרציונל

המחשת המושג "שימושי קרקע" באמצעות התנסות בשטח, הפעלת הגוף והחושים,

איסוף נתונים ומידע, סיור לשם הנאה וחוויה, טיפוח הקשר והשייכות למקום (מתכנית הלימודים "מולדת, חברה, אזרחות", עמ' 47).

המלצות למורה

 • המורה יחליט לאיזה סוג של שימושי קרקע כדאי לצאת לסיור: לאזור מסחר, לאזור מגורים, לאזור תעשייה, לאזור תחבורה או לאזור של שטח פתוח. השיקולים בקבלת ההחלטה יהיו מגוונים: מרחק מבית הספר, נוחות ההגעה למקום, מגוון הדברים שיש לראות במקום, הקרבה של המקום לאזור תפקוד מעניין אחר.
 • המורה יצא לסיור כשהוא מצויד במצלמה ויציע לתלמידים להצטייד אף הם במצלמה, אם הדבר אפשרי.
 • בתום הסיור יעלו המורה והתלמידים את התמונות שצילמו למרחב הכיתתי באתר הבית ספרי.

מיומנויות המאה ה-21

 • איסוף נתונים ומידע
מהלך השיעור

שיעור 5: שימושי קרקע במפה היישובית

מהלך ההוראה תיאור הפעילות
פתיחה

דיון בכיתה

מציגים את מטרת השיעור: הכנת מפה שיתופית של שימושי הקרקע ביישוב.

המורה מציג לתלמידים מפה שיתופית ב-Google מפות ומדגים כיצד יוצרים פתקית על המפה: "נועצים" את האייקון (נעץ) במקום שבוחרים, כותבים פתקית על אזור תפקוד שבו יש שימוש קרקע מסוים ומשלבים תמונה.

גוף השיעור

עבודה בזוגות

הכינו פתקית ו"נעצו" אותה במפה השיתופית. הפתקית צריכה לכלול: טקסט קצר על המקום ועל שימוש הקרקע, תמונה של המקום אשר צולמה בסיור או תמונה שמצאתם באינטרנט. 

סיכום

דיון בכיתה

מציגים את המפה השיתופית הכיתתית, ומתייחסים ליתרונות ולקשיים של יצירת מפה שיתופית (רפלקציה).

רקע והמלצות
המלצות למורה
 • לשריין מועד לשיעור בחדר מחשבים (מומלץ לשריין שיעור כפול).
 • כדאי ליצור מראש מפה שכותרתה: "שימושי קרקע ביישוב שלנו" ולהצמיד למפה פתקית אחת לדוגמה.
 • לפניכם דוגמה למפה שיתופית של שימושי קרקע: מפה שיתופית שימושי קרקע – קיבוץ שפיים (Google מפות)
 • הנחיות לשימוש במפה שיתופית מופיעות בסרטון הדרכה לשימוש בגוגל מפות (גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה).
 • במהלך השיעור ישתמשו התלמידים בתמונות שצילמו במהלך הסיור או בתמונות שהם יחפשו באינטרנט בזמן השיעור.
 • מומלץ לחלק בין זוגות התלמידים את שימושי הקרקע כדי שיהיה אפשר לדון בכל שימושי הקרקע בעיר.
 • כל שימוש קרקע ייוצג במפה בסימון אחר (לדוגמה: שטחים פתוחים – "טיפה" כחולה, מסחר – "טיפה" ירוקה וכדומה).

מיומנויות המאה ה-21

 • שימוש בכלים שיתופיים – שימוש ב- Google מפות
 • חיפוש תמונה במנוע חיפוש – אוריינות מידע
 • למידה שיתופית
מהלך השיעור
שיעור 6: אז מה חסר ביישוב שלנו?
מהלך ההוראה תיאור הפעילות
פתיחה

דיון בכיתה

מציגים את המפה השיתופית הכיתתית שהתלמידים יצרו בשיעור הקודם. מבקשים מהתלמידים להתבונן במפה ולשאול שתי שאלות על המפה.

גוף השיעור

דיון בכיתה

עורכים דיון שבמסגרתו ידונו בשאלות האלה:

 1. האם יש סדר כלשהו במיקום שימושי הקרקע ביישובכם? למשל, האם אזור התעשייה הוקם במקום מרוחק מאזורי המגורים? האם אזורי המסחר הוקמו במקום נגיש במיוחד? לאילו כיוונים התפשטו אזורי המגורים במהלך השנים?
 2. אם הבחנתם בסדר כלשהו במיקום שימושי הקרקע ביישובכם ובאופן הפריסה שלהם, תארו אותו (השתמשו בתיאורכם בכיווני שושנת הרוחות).
 3. האם לדעתכם חשוב שיתקיימו סדר וחלוקה בכל הנוגע למיקום שימושי הקרקע ביישובכם? הסבירו מדוע.
 4. ציינו שני שימושי קרקע צמודים או מעורבים. שערו אילו קשיים עלולים להתעורר כאשר יש עירוב של שימושי קרקע ואילו יתרונות נובעים מכך. האם לדעתכם יש שימושי קרקע שחשוב במיוחד שיהיו קרובים או מעורבים?
 5. האם יש שימושי קרקע שהקרבה שלהם זה לזה פוגעת בתפקוד של כל אחד מהם או מפריעה לאוכלוסייה המשתמשת בהם?

צופים שוב בסרטון שימושי קרקע (מתוך: מבט גיאוגרפי – מושגים מהסרטים).

לאחר הצפייה החוזרת בסרטון מבקשים מהתלמידים להתבונן שוב במפה השיתופית הכיתתית ושואלים:

 • איזה שימוש קרקע לדעתכם חסר או כדאי להוסיף/להרחיב ביישוב? הסבירו מדוע.

מתייחסים לקטע האחרון בסרטון אשר מתייחס למאבק שעלול להתפתח בין בעלי אינטרסים על שימושי הקרקע השונים, ושואלים: 

 • תארו דוגמה ל"מאבק" שיכול להתפתח בין אנשים או גופים שיש להם אינטרסים מנוגדים, למשל: בין יזם שרוצה להקים פארק תעשייתי ובין תושבי השכונה הסמוכה.
 • האם ההצעות שהעליתם לשימוש בקרקע עלולות "להתנגש" עם אינטרסים של אנשים או של קבוצות אוכלוסייה ביישובכם?

סיכום

דיון בכיתה

מבקשים מהתלמידים להציג לפחות שני רעיונות מרכזיים שבהם דנו בשיעור.
רקע והמלצות

הרציונל

השיעור עוסק בנושא מרכזי בגיאוגרפיה – אופן הפריסה והארגון המרחבי של שימושי הקרקע באזור. העיסוק בסוגיה זו תורם לפיתוח ראייה מרחבית ולהבנת תופעה שהאדם יצר במרחב. בעבר עודדה הגישה המקובלת הפרדה בין שימושי הקרקע. כיום, יותר ויותר מתכננים מדגישים דווקא את היתרונות בעירוב של שימושי קרקע – בעיקר בערים הגדולות. תוכלו להרחיב את ידיעותיכם בנושא זה בספר האדם במרחב החברתי-תרבותי, עמ' 322–323.

לקראת סיום השיעור התלמידים נחשפים גם לדילמות שמתעוררות בהקשר של שימושי קרקע: מאחר שהקרקע של היישוב בדרך כלל מוגבלת ומבוקשת, נוצרים לא אחת עימותים ותחרויות על שימושי קרקע שונים, ואלו מעמידים את הרשויות בפני דילמות מגוונות. לדוגמה: האם לסלול כביש שיגביר את הנגישות אל היישוב, אך יצמצם את השטחים הפתוחים שבשוליו? האם להקים אזור תעשייה בסמוך לפרוור מגורים על אף התנגדות תושביו?

מיומנויות המאה ה-21

 • אוריינות מידע – צפייה בסרטון
 • חשיבה – שאילת שאלות, הערכה וחשיבה ביקורתית
מהלך השיעור
שיעורים 7–8: מה חסר ביישוב? – משחק תפקידים
מהלך ההוראה תיאור הפעילות
פתיחה

הצגת הבעיה

כאמור, התפנה שטח ביישובכם, וצריך להחליט על ייעוד הקרקע.

בעלי עניין ויזמים מגישים את הצעותיהם ומנסים לשכנע את מקבלי ההחלטות.

דוגמאות לבעלי עניין (ראו גם את הכרטיסיות לדוגמה בנספח ג: שימושי קרקע – כרטיסיות משחק תפקידים):

 • יזם המעוניין לבנות קניון / מרכז קניות / מרכז מסחרי
 • זוג צעיר הרוצה שיבנו שכונה לזוגות צעירים מאחר שאין דירות למכירה בשכונה
 • קבוצה של הורים הרוצה להקים בית ספר בעל אופי מיוחד (למשל: בית ספר ירוק, בית ספר דמוקרטי, בית ספר משותף לאוכלוסייה דתית ולאוכלוסייה חילונית)
 • קבוצת תושבים, שוחרת אידיאולוגיה "ירוקה", המעוניינת שהשטח הזה יישאר שטח פתוח וישמש כפארק לרווחת כל התושבים ביישוב
 • קבוצת ילדים המעוניינת שייבנה במקום פארק משחקים

גוף השיעור

עבודה בקבוצות

מחלקים את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה מייצגת בעל עניין או יזם הרוצה להציע שימוש בקרקע. התלמידים יידרשו לענות על השאלות האלה:

 1. מהי הטענה המרכזית שלכם לטובת שימוש הקרקע שאתם מציעים?
 2. הכינו רשימת נימוקים התומכים בטענתכם. 

סיכום

הכנת מצגת שיתופית

כל קבוצת תלמידים תיכנס למצגת השיתופית הכיתתית ותכין שקופית המציגה את הטענה ואת הנימוקים לשימוש הקרקע המוצע.

המטרה של כל קבוצה היא לשכנע את הציבור (את תלמידי הכיתה) כי שימוש הקרקע שהם מציעים נחוץ יותר ליישוב מכל שימוש אחר.
שימו לב, המטרה היא לשכנע – יש להקפיד על ניסוח הטענה והנימוקים ולצרף להצעה מפה, תמונות, נתונים וכדומה.

רקע והמלצות

הרציונל

לאחר שהתלמידים צברו ידע בנושא שימושי קרקע והכירו את השימושים ביישוב שלהם, הם חוזרים להתמודד עם הבעיה שהוצגה להם בתחילת תהליך הלמידה. שיעורים 7–8 (ולאחר מכן גם שיעור 9) נותנים לתלמידים הזדמנות למעורבות אזרחית פעילה בסביבה שבה הם מתגוררים. פעילות כזו מגבירה את תחושת המקום והשייכות, את הסולידריות החברתית ואת הבנת העקרונות הדמוקרטיים.

המלצות למורה
 • בנספח ג: שימושי קרקע – כרטיסיות משחק תפקידים נתונות חמש כרטיסיות של בעלי עניין/יזמים. המורים מוזמנים לבחור בבעלי עניין אלה או להחליפם בבעלי עניין אחרים, כדי שהמשחק יהיה אותנטי ורלוונטי ליישוב שלהם. לכל בעל עניין יש להתאים כרטיסייה.
 • יש לדאוג לחדר מחשבים או למחשבים ניידים לשם ביצוע השיעור.
 • לאחר שהתלמידים יגבשו את הנימוקים התומכים בטענותיהם, אפשר להסביר להם את אופן העבודה במצגת השיתופית (בליווי הדגמה) ולתת להם להכין את המצגת השיתופית בבית (במקום בכיתה). 
 • יש להכין מראש את חלקה הראשון של המצגת הכיתתית, כולל שקופית הסבר + דוגמה. יש להכניס קישור ישיר של המצגת השיתופית אל המרחב הכיתתי באתר הבית ספרי.
 • להלן קישורים להכנת מצגת שיתופית: מדריך ליצירת מצגת שיתופית ב-Google docs (מטח), יצירת מצגת עם גוגל דוקס (YouTube)

מיומנויות המאה ה-21

מהלך השיעור

שיעור 9: עורכים הצבעה

מהלך ההוראה תיאור הפעילות
פתיחה

דיון בכיתה

מציגים את המצגת השיתופית בכיתה: כל קבוצה מציגה את השקופית שלה ומנסה לשכנע את התלמידים ששימוש הקרקע שהיא מציעה הוא המתאים ביותר לשטח המוצע. התלמידים יכולים להציג את שימוש הקרקע גם בדרכים יצירתיות, למשל על ידי העלאת קמפיין.

גוף השיעור

דיון בכיתה

התלמידים יערכו הצבעה ובה יוחלט על השימוש שייעשה בקרקע.

 • המורה פותח קובץ Excel שיתופי.
 • התלמידים מצביעים על כל אחד משימושי הקרקע, והנתונים נאספים בטבלה.
 • המורה מדגים כיצד אפשר להפוך את הטבלה לתרשים.
 • המורה מנתח את התרשים בעזרת התלמידים. ראו להלן דוגמה לתרשים ולשאלות מנחות.
תמונה

שאלות מנחות
 • איזה בעל עניין קיבל את מרב הקולות?
 • איזה בעל עניין קיבל את מספר הקולות הנמוך ביותר?
 • כמה קולות קיבל שימוש הקרקע שזכה במקום השני?
 • נסחו משפט המציג את המסקנה העולה מתרשים ההצבעה.
שיעורי בית האם לדעתכם הציבור יכול להשפיע גם במציאות על החלטות בקשר לתכנון ולהקמה של שימוש קרקע חדש ביישוב? נמקו את תשובתכם.
רקע והמלצות
המלצות למורה
 • אפשר לחלק פתקים, להכין קובץ הצבעה / שאלון / טופס ב-Google Drive (קישור להנחיות: סרטון הדרכה ליצירת טופס / שאלון בגוגל דוקס, YouTube) ולהכניס קישור ישיר למצגת השיתופית במרחב הכיתתי באתר בית הספר. אפשר גם לצרף את ההורים להצבעה.
 • אם השיעור מתקיים במעבדת מחשבים או במחשבים ניידים, כל תלמיד יצביע מהמחשב שברשותו. הנתונים יצטברו בטופס שיתופי. אפשר להצביע גם באמצעות מחשב המורה.

מיומנויות המאה ה-21

 • שימוש בכלים שיתופיים – שימוש ב-Google Drive 
 • שימוש ב - Excel

מהלך השיעור
שיעור 10: שיתוף הציבור בתכנון שימושי הקרקע ביישוב
מהלך ההוראה תיאור הפעילות
פתיחה

דיון בכיתה

כיום המתכננים מעדיפים לשתף את הציבור בנושאים מסוימים, ובעיקר בנושאים שמשפיעים על המרחב הציבורי. שואלים את התלמידים את השאלות האלה:

 • למה חשוב לשתף את הציבור בתכנון שימושי הקרקע?
 • מי שותף לתכנון?
 • כיצד משתפים את הציבור?

 

לאחר שהתלמידים ישיבו על השאלות, אפשר להציג דוגמה לשיתוף הציבור בפרויקט שנעשה לדוגמה: הציבור שוב משתתף בתכנון: פארק הרצליה שלב ג

גוף השיעור

עבודה בקבוצות

התלמידים יתכננו את שימוש הקרקע שנבחר:

במסגרת שיתוף הציבור הזמינה הרשות המקומית את הציבור להציע הצעות שיסייעו בתכנון שימוש הקרקע שנבחר בשטח המיועד.

יש לתכנן את שימוש הקרקע ולהציג בהצעה כיצד הוא ייראה.

לשם כך יש להיעזר בנספח ד: שימושי קרקע – שיתוף הציבור ב"דף לתכנון שימוש קרקע נבחר"

תכנון העבודה

דוגמה לשימוש קרקע: גן שעשועים

שאלות מקדימות למחשבה (מנספח ד)

 • מיהו קהל היעד – מי יעשה שימוש בשטח? (למשל, קטנים/גדולים)
 • האם יש צורך במתקנים מיוחדים לקהל היעד? (למשל, ברזייה/ספסלים)
 • מה יהיה בשטח? (למשל, אילו מתקנים? האם יהיה במקום דשא?)
 • היכן כל דבר ימוקם (למשל, איפה ימוקם כל אחד מהמתקנים?)

 

סיכום

שאלות מקדימות לביצוע (מנספח ד)

 • מהו הכלי שבאמצעותו נבצע ונציג את העבודה? (למשל, שקופית PowerPoint, מסמך Word, תוכנת Paint, פלסטלינה וכד')
 • מהם הציוד והחומרים הדרושים? (למשל, מחשב, פלסטלינה)
 • חלוקת עבודה – מהן המשימות שמבצע כל אחד מחברי הקבוצה?

רקע והמלצות

הרציונל

במהלך השיעורים היו התלמידים פעילים בלמידה ומעורבים בקביעת שימושי הקרקע. בשיעור האחרון הם מוזמנים ל"ישיבת שולחן עגול – שיתוף הציבור" המיישמת עקרונות של שקיפות ומעורבות בחברה דמוקרטית.

המלצות למורה

 • להלן קישורים לתכניות שיתוף הציבור: שיתוף הציבור של עיריית תל אביב–יפו ושיתוף הציבור של עיריית ראשון לציון.
 • כדאי לעודד את התלמידים לתכנן את השטח באמצעות כלים מגוונים ובדרכים יצירתיות, למשל: PowerPoint, Paint, תוכנות גרפיות אחרות, תמונות, דגם, עיסת נייר, פלסטלינה וחומרי יצירה אחרים. אפשר לעבוד בשיתוף המורה לאמנות ויצירה בבית הספר.
 • כדאי להכין תערוכה שתרכז את תוצרי הלמידה.

מיומנויות המאה ה-21

 • עבודה שיתופית
 • אוריינות יצירתית
 • שימוש בכלים מתוקשבים
 • חשיבה מסדר גבוה – תכנון והערכה