מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


דוד בן גוריון
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור מנהיגות - בן גוריון - תחנות בחייו בדרך למדינה
פיתוח מאיר דוידסקו – רכז תחום תוכן "מולדת, חברה ואזרחות" וגיאוגרפיה
שכבת גיל כיתה ד
משך השיעור 90 דקות
רציונל למורה התלמיד יכיר תחנות משמעותיות בחיי בן גוריון.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
  • הכרת דרכו של בן גוריון מעולה חדש ביפו ועד פרישתו מהחיים הפוליטיים ושיבתו לשדה בוקר.
מיומנויות המאה ה-21
  • אוריינות תקשוב.
  • אוריינות מידע.
  • מיומנויות חשיבה מסדר גבוה – כתיבה טיעונית.
  • ניתוח תוכן.
  • הסקת מסקנות.
עזרים לתהליכי החשיבה בן גוריון - קורות חיים - אתר ויקיפדיה;
השיר "בן גוריון" / מילים: יורם טהר לב – יוטיוב ושירונט;
משחק - תחנות בחיי בן גוריון - אתר גלים.
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
רצף נושא מרכז מערכת החינוך - מנהיגות דוד בן גוריון
מושגים מנהיגות, חלוציות, שיקול דעת
היענות לשונות
  • מתן אפשרות לעבודה עצמית.
  • מתן משימות ברמות שונות.
תוצרי למידה כתיבה אישית – תחנות בחיי בן גוריון.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה עיינו באתר אנציקלופדיה של ynet - נקודות לציון בחייו.
בחרו כמה תחנות משמעותיות לדעתכם בחייו של בן גוריון.
רשמו את השנה, מהי התחנה ומדוע בחרתם בה.
10 דקות
גוף השיעור האזינו לשיר "בן גוריון" פרי עטו של יורם טהר לב.
הקרינו את מילות השיר "בן גוריון" בכיתה.
הוסיפו תחנות משמעותיות בחיי בן גוריון שלא רשמתם עדיין.
הערה: רצוי לחלק לתלמידים את מילות השיר.
20 דקות
יישום היכנסו לקישור תחנות בחיי דוד בן גוריון באתר גלים ופעלו על פי ההוראות. 15 דקות
עבודה פרטנית עבודה בקבוצות: ערכו השוואה בין התוצר בפתיחת השיעור לבין התוצר מהשיר "בן גוריון".
מה גיליתם?
שימו לב לדומה ולשונה בהשוואה!
העשרה החלטת האו"ם בדבר תכנית החלוקה התקבלה על ידי האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947. חצי שנה לאחר מכן הכריז בן גוריון על המדינה.
שערו מה הדבר מלמד על האיש כמנהיג.
15 דקות
סיכום ורפלקיציה מה למדתם מהשיעור? מה אהבתם בו? מה הוא חידש לכם?
ציינו דבר אחד שאהבתם/עניין/סקרן/הרגיז אתכם במהלך כל השיעור.
5 דקות
מעבדת מחשבים רשמו במסמךWord - מהי לדעתכם התחנה שהשפיעה במידה רבה על עיצוב מנהיגותו של דוד בן גוריון? נמקו בהרחבה!
השתמשו באסטרטגיית הכתיבה הטיעונית.
25 דקות
שיעורי בית חפשו ב-Google תמונות. צרפו למסמך Word תמונה אחת המתאימה לתחנה המשמעותית בחיי דוד בן גוריון.
תנו כותרת לתמונה.