מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הסיפור של אי הפסחא
מדע וטכנולוגיה
» العربية
נושא השיעור השפעת האדם על הסביבה – ניצול יתר של משאבי טבע
פיתוח נגה משען
שכבת גיל כיתה ה', כיתה ו'
משך השיעור 90 דקות - 120 דקות
רציונל למורה שיעור זה עוסק בניצול יתר של משאבי הטבע על ידי האדם ובחשיבות השמירה עליהם.
השיעור עוסק בניתוח חקר מקרה של איי הפסחא שבו מתואר מקרה הכחדות אוכלוסייה עקב ניצול יתר של משאבי טבע.
רצף יחידה זו יכולה מתאימה לסגירת נושא הקשור למעורבות האדם בסביבה בשתי שכבות גיל:
 • בכתה ה'- בנושא של ניצול משאבי טבע ע"י האדם
 • בכתה ו' - בנושא של מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה
מטרות
(ידע ומיומנויות)
התלמידים יסבירו את המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע ימיים (ויבשתיים) על ידי האדם (דלדול משאבים, בעיות פסולת), ויציעו פתרונות אפשריים (שימוש מבוקר, מחזור, שימוש חוזר, שימוש בחומרים מתכלים).
 1. התלמידים יבינו את התלות של האדם במשאבי הטבע החיים והדוממים לרווחתו האישית והחברתית.
 2. התלמידים יבינו את הנזק הסביבתי שעלול להיגרם כתוצאה של ניצול בלתי מבוקר של משאבי טבע.
 3. התלמידים יבינו את האחריות המוטלת על האדם בשמירה על משאבי הטבע ועל איכות הסביבה למען הדורות הבאים
 4. התלמידים יציעו פעולות להעברת מסר סביבתי לקהילה לעידוד השמירה על כדור הארץ
מושגים עיקריים משאבי טבע , ניצול יתר של משאבי טבע, צמצום צריכה, התכלות משאבי טבע, משאבי טבע מתכלים, משאבי טבע מתחדשים , התחממות יתר, אפקט החממה
מיומנויות המאה ה-21
 • שימוש בסוגי מדיה שונים ( תמונות, סרטים) ובכלים שונים (פוטוסטורי / פיקאסה/ אנימוטו) על מנת לעבד את המידע הנדרש ולייצגו.
 • שימוש בכלי אופיס , smart art ייצוג מידע בתרשים זרימה.
 • אוריינות מידע התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות במיומנויות של טיפול במידע בתחומי המדע והטכנולוגיה: איסוף, הערכה, עיבוד, ייצוג והצגת המידע והידע.
ידע מוקדם חשוב שלתלמידים יהיה רקע על המשבר הסביבתי הפוקד את כדור הארץ
חומרי למידה
כתובים ומתוקשבים
ספרי לימוד:
 1. רמות "מדע וטכנולוגיה" כיתה ה', עמ' 78-99
 2. רכס "מדע בעידן טכנולוגי" כיתה ה' עמ' 171-196
 3. כנרת "מסע מדע" כיתה ה' עמ' 11-13
חומרי עזר לשיעור זה:
 1. הסיפור על איי הפסחא.
 2. מאי הפסחא לכדור הארץ.
 3. אני משפיע על הסביבה כדי לשמור על כדור הארץ.
 4. מצגת על איי הפסחא
 5. פעילות לימודית באתר אופק : חיים על כדור הארץ
 6. סרטון "על גב הצבה"
מענה לשונות
תוצרי למידה הפקת סרטון עם מסר סביבתי הקורא לצמצום צריכה


מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
השנה היא שנת 500 לספירה (לפני כ 1500 שנים ) . קבוצה של שבטים פולינזים, יוצאת מחופי אמריקה הדרומית ומתיישבת באי מבודד באוקיינוס השקט. בעזרת סירות קאנו ארוכות, עמוסות באנשים, נשים וילדים הם יוצאים לחפש להם חיים חדשים.
נצפה בסרטון ונכיר את סיפורו של אי הפסחא.

שאלות בעקבות צפייה
 1. תארו כיצד נראה אי הפסחא בתחילת ההתיישבות באי ?
 2. באילו עבודות עסקו תושבי האי פסחא ?
 3. מה עלה בגורלם של התושבים במשך השנים ?
 4. תארו את האי פסחא בסוף ימיה של תרבות הרפאנוי .
 5. אילו תחושות התעוררו בכם במהלך הצפייה בסרטון ?
 6. אילו שאלות עולות לכם בעקבות הצפייה בסרטון?
השיעור מתחיל בסיפור אירוע שהתרחש בעבר במטרה לעורר עניין .
האירוע התרחש באי הפסחא במאה החמישית לספירה. מומלץ להמחיש את הזמן שבו התרחש האירוע אירוע על ציר זמן .
במהלך הסיפור ניתן לאפיין את מיקומו הגיאוגראפי של האי ולברר שליטה במושגים גיאוגרפיים כגון ; אי, יבשת, אוקיינוס

מטרות הפעילות
 1. להכיר את הפרטי הסיפור של איי הפסחא.
 2. ליצור חיבור רגשי, עניין וסקרנות של הלומדים לאירוע.
 3. לעורר את המוטיבציה של התלמידים לחקור את סיפורו של האי פסחא.
הערה למורה: אין צורך למקד בגורמים שהובילו להכחדת השבטים ותרבות הרפנויי באיי הפסחא . בסוגיה זו נעסוק בהמשך.
10 דקות
גוף השיעור הנחיות לתלמיד המלצות למורה
התנסות (עבודה קבוצית)
חלק א'
סיפורו של האי פסחא
קראו את סיפורו של האי פסחא וענו על השאלות.
התנסות
חלק א'
סיפורו של האי פסחא
השאלות בחלק זה מתייחסות לטקסט מידעי הסיפור על איי הפסחא.

המטרה של פעילות זו היא הבנת התהליך והגורמים שהובילו לסוף העגום של האי:
 1. שימוש בלתי מבוקר במשאבי טבע
 2. התכלות משאבי הטבע
 3. הכחדת האוכלוסייה והעלמות תרבות הרפא נוי
שימו לב
בשאלה 1 ניתן להפנות את התלמידים לאיתור המיקום הגיאוגרפי של איי הפסחא באמצעות שימוש בymaps או ב google earth
בשאלה 6 . ניתן להציג את התהליך הנ"ל באמצעות טיפוח המיומנות של ייצוג מידע בתרשים זרימה בעזרת כלי אופיס – smart art מומלץ לעבוד עם התלמידים על
 1. בחירה, התאמת סוג התרשים לסוג המידע (תהליך)
 2. ניסוח מידע בתוך תרשים באופן קצר ובהיר
15 דקות
המשגה (מליאה)
חלק ב'
דיון בסוגיה השפעת האדם על הסביבה
 1. מדוע תואר אי הפסחא בעברו כ"גן עדן עלי אדמות" ?
 2. תארו את חשיבותו של הדקל – בחיי תושבי האי פסחא.
 3. מה הייתה שרשרת האירועים שהובילה?להרס האי ולהעלמות השבטים שחיו עליו ?
המשגה
חלק ב'
דיון בסוגיה השפעת האדם על הסביבה
בחלק זה מקיימים דיון עם התלמידים על שרשרת האירועים שהביאו בסופו של דבר להכחדת האי והתרבות שבה.
במהלך הדיון יש להדגיש את העקרונות הבאים:
 1. יחסי גומלין בין אדם לסביבה (משפיע מושפע)
 2. ההשלכות של ניצול בלתי מבוקר של משאבי טבע על האדם והסביבה
15 דקות
חלק ג: מאיי הפסחא לכדור הארץ ולמעורבות אדם בסביבה בהווה
דיון
 • מה דעתכם, האם הסיפור של איי הפסחא הוא אמיתי?
 • האם אתם מכירים סיפורים דומים?
 • האם סיפור כזה יכול להתרחש גם כיום?
 • במה דומה הסיפור של איי הפסחא למשבר הסביבתי הפוקד אותנו? הסבירו.
 • האם אתם מוצאים קווי דמיון בין המשבר הסביבתי שפקד את אי הפסחא למשבר הסביבתי הפוקד אותנו ?
התנסות
א. קראו את קטע המידע: "מאי הפסחא לכדור הארץ"
ב. ענו על השאלות
חלק ג: מאיי הפסחא לכדור הארץ ולמעורבות אדם בסביבה בהווה
מטרת הפעילות היא לצור אצל התלמידים את ההבנה כי הסיפור של איי הפסחא הוא סיפור שעלול להתרחש בכל מקום וזמן אם לא תהיה לקיחה של אחריות על שמירה של משאבי הסביבה. חלק זה מתחיל עם שאלות שמטרתם לעבור מהסיפור למציאות בכדור הארץ.
בהמשך אנו מפנים את התלמידים לקטע מידע מאי הפסחא לכדור הארץ.
המטרה של פעילות זו היא לעורר אצל התלמידים את המודעות כי הסיפור של איי הפסחא יכול לשמש כאנלוגיה לחיים על פני כדור הארץ.
להבין שסיפורם של האנשים באי הפסחא אמנם ייחודי , יוצא דופן והתרחש בזמן ובמקום שאינו רלוונטי אך הוא יכול לרמז על מה שעלול להתרחש כאן אם נלך בדרך שבה הלכו הרפאנוי, פגיעה במשאבי סביבה מתכלים.
חיים על כדור הארץ – עבודה באתר אופק
בפעילות הבאה נבין כיצד פעולותיו של האדם משפיעות על הסביבה
 1. היכנסו לאתר אופק
  פעילות לימודית באתר אופק : חיים על כדור הארץ
 2. בחרו בפעילות "חיים על כדור הארץ"
 3. קראו את קטע המידע מתחת לאיור.
 4. היכנסו למילה החמה "סכנות" וצפו באנימציה על ההתחממות הגלובלית
 5. ענו על השאלות המלוות את האנימציה
 6. קראו את קטע המידע "פעולות האדם"
 7. אילו פעולות של האדם גורמות להתגברות אפקט החממה ?
 8. קראו את קטע המידע : "האם אפשר להמשיך כך לנצח"?
 9. מה צפוי לנו כתוצאה מהתחממות יתר של כדור-הארץ?
 10. האם אפשר למנוע את התחממות כדור הארץ?
  היכנסו למילה החמה "לחצו כאן" וענו על השאלון: "באיזו מידה אורח החיים שלכם תורם להתחממות יֶתֶר של כדור הארץ?"
חיים על כדור הארץ- עבודה באתר אופק
בחלק זה של הפעילות התלמידים מופנים לעבודה באתר אופק במטרה להכיר דוגמאות של השפעת האדם על הסביבה כמו התחממות יתר של כדור הארץ.
לבסוף הם מתבקשים לענות על שאלון אשר באמצעותו הם בוחנים את התנהגותם בהקשר להתחממות .
חזרו לשאלה: האם סיפור כזה יכול להתרחש גם כיום?
סיכום הנחיות לתלמיד המלצות למורה
 1. צפו בסרטון: "על גב הצבה" ,והיעזרו גם בו כדי לענות על השאלה "כיצד האדם משפיע על הסביבה.
 2. כיצד נוכל להסביר לקהילה את השפעת מעשי האדם על הסביבה ?
בסיכום, מומלץ לצפות בסרטון "על גב הצבה",שמטרתו להציג באופן מוחשי את תוצאות מעורבות האדם והשפעתו על הסביבה.
בחלק השני ניתן לקיים שיח בו יעלו הצעות לפעולות שניתן לעשות כדי להעביר מסר לקהילה על חשיבות השמירה על הסביבה.
10 דקות
יישום הנחיות לתלמיד המלצות למורה
אני משפיע על הסביבה כדי לשמור על כדור הארץ
תוכנית פעולה- העברת מסר סביבתי הסברתי בנושא צמצום צריכה באמצעות: עלון הסברה,מצגת, סרטון בפוטוסטורי / פיקאסה,פרסומת, אחר...
אני משפיע על הסביבה כדי לשמור על כדור הארץ
המטרה בפעילות זו היא להעזר בכלי לייצוג המידע בנושא לצורך הפצתו. כמו למשל: פרסומת, סרטון, עלון הסברה, אחר...

תוצרי התלמידים צריכים לבטא את מטרות הפעילות ראה אני משפיע על הסביבה כדי לשמור על כדור הארץ.
רפליקציה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
 • משפט אחד או שניים על הנלמד השיעור.
 • 1-3 מושגים עיקריים שבהם עסקנו בשיעור.
 • מה היה לי מעניין? מה היה לי קשה? במה אני יכול/ה להשתמש בידע ובמיומנויות החדשות שרכשתי במקומות אחרים?
העשרה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
   
שעות פרטניות הנחיות לתלמיד המלצות למורה
   
שיעורי בית הנחיות לתלמיד המלצות למורה