מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


מרוקו
גאוגרפיה
» العربية
נושא השיעור מרוקו
פיתוח זיוה רוזנבלום, אופירה גל, צוות גאוגרפיה ומולדת חברה ואזרחות, מטח
שכבת גיל כיתה ה
משך השיעור 50 דקות או 100 דקות במקרה של עבודה נוספת במעבדת מחשבים.
רציונל למורה יחידה זו היא שיעור פתיחה לנושא - מרוקו
רצף מרוקו
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
התלמידים יכירו את נופיה המגוונים של מרוקו
התלמידים יבינו את הקשר בין סוגי הנוף לבין תפרוסת וסוג ההתיישבות במרוקו
התלמידים יבחנו את רמת הפיתוח של מרוקו כיום
התלמידים יכירו את מנהגי יהדות מרוקו בדרך חווייתית (מעבדת מחשבים)
מושגים מרוקו, הרי האטלס, מדבר סהרה, מדינה מתפתחת
מיומנויות המאה ה-21 אוריינות טכנולוגית - התלמידים יפעלו בסביבה מתוקשבת המצריכה מיומנויות של שליטה במחשב
אוריינות מרחבית – התלמידים יפתחו מיומנויות של היכרות עם מקומות חדשים באמצעות שימוש במפות, תצלומי לווין, תמונות, סרטונים ומקורות מידע מתוקשבים
עזרים לתהליכי החשיבה טבלה להשוואה בין אזורים
מפה של מרוקו להתמצאות קלה
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
היענות לשונות
 1. תלמידים עובדים במעבדת המחשבים בקצב אישי.
 2. מענה לסגנונות למידה שונים.
 3. עבודה פרטנית מאפשרת למורה להיענות לכל תלמיד.
תוצרי למידה
 • טבלה על יחידות נוף שונות במרוקו
 • טבלה המציגה את רמת הפיתוח של מרוקו בהשוואה למדינות ים תיכון אחרות
 • מצגת על מילים ומנהגים מרוקאים
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה
 1. מקרינים את מפת מרוקו מאתר גוגל מפות ומבקשים מתלמיד לגשת ולמצוא את מרוקו על ידי הזזת המפה
 2. לאחר שהתלמיד מיקד את המפה על מרוקו, לוחצים על האפשרות 'הצגת פני השטח' (במלבן הימני למעלה, במקום "תנועה")
 3. מחלקים את מרוקו לארבע יחידות נוף: חוף הים, הרי האטלס, רמה שטוחה, מדבר סהרה. לשם כך נעזרים בהקרנת המפה: "מסביב לים התיכון" ע"מ 90
 4. מוסיפים לתצוגה (בגוגל מפות) "תמונות" (במלבן הימני למעלה). מבקשים מתלמידים לגשת, לפתוח תמונה ולשער באיזה יחידת נוף היא צולמה.
 5. מקרינים את מפת צפיפות האוכלוסייה במרוקו ושואלים איזה קשר יש בין שתי המפות (בין מפת צפיפות האוכלוסייה לבין מפת פני השטח שבספר הלימוד בעמ' 90 )
15 דקות
התנסות
 1. התלמידים קוראים בספר הלימוד עמ' 90- 91. מבקשים מתלמיד לגשת ול"מרקר" בספר הדיגיטאלי בכל אחת מיחידות הנוף את המאפיינים הבאים:
  • גודל האזור
  • האקלים
  • צורות התיישבות ועיסוקי התושבים
  (רצוי למרקר כל מאפיין בצבע אחר)
 2. התלמידים יוצרים טבלת השוואה בין 4 יחידות הנוף, על פי המאפיינים שהוזכרו: גודל האזור; האקלים; צורות התיישבות ועיסוקי התושבים
15 דקות
יישום עבודת כיתה משותפת:
מסבירים שמטרת הפעילות הבאה היא לקבוע האם מרוקו היא מדינה מפותחת או מתפתחת. מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות:
"קבוצת מרוקו מדינה מפותחת"
ו"קבוצת מרוקו מדינה מתפתחת"
כל אחת מהקבוצות צריכה לחפש בסרטונים שהמורה מקרינה כמה שיותר עדויות לרמת הפיתוח שהם מייצגים. המורה מקרינה את הסרטונים הבאים (אפשר להסתפק רק ב-2 סירטונים, כמו כן אין צורך להקרין את הסרטונים במלואם ): נוסף על כך, כל קבוצה מחזקת את הטענה שלה גם בהתבסס על תמונות וטקסט מספר הלימוד עמ' 91 - 95
20 דקות
עבודה פרטנית פעילות 1 בעמ' 95 בספר הלימוד "מסביב לים התיכון" 10 דקות
העשרה פעילות 2 בעמ' 95 בספר הלימוד
סיכום ורפלקיציה מה למדתם מהשיעור? מה אהבתם בו? מה הוא חידש לכם?
איך השיעור חידש לכם על נושאים שלא הכרתם?
5 דקות
מעבדת מחשבים עבודת כיתה:
מרחיבים בנושא עליית יהודי מרוקו. בראשית שנות החמישים הגיעו לארץ עולים רבים ממרוקו, התלמידים חוקרים:
 • נכנסים לספרייה הוירטואלית וכותבים את הגורמים לעליה ממרוקו
 • משוטטים באתר "קוסקוס" על תרבות יהודי מרוקו ובוחרים נושא שמעניין אותם: מנהגים, פתגמים, צורת מגורים, מתכונים, מעשיות וכדומה (הנושאים נמצאים בחלק העליון של המסך)- לומדים את הנושא ומכינים עליו מצגת בת 3 שקפים ומציגים לכיתה
50 דקות
שיעורי בית עבודת כיתה:
הכינו את פעילות מספר 3 בעמ' 95 בספר הלימוד "מסביב לים התיכון". את דף הפרסום הכינו בעזרת המחשב.