מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


המשפחה שלי
מולדת חברה ואזרחות
» العربية
נושא השיעור המשפחה שלי
פיתוח אלה פאוסט, מדריכה ל"מולדת חברה ואזרחות" וגיאוגרפיה
שכבת גיל כיתה ב'
משך השיעור 45 דקות
רציונל למורה נושא ה"משפחה" מתוך תכנית הלימודים וכן "יום המשפחה" כגורם מזמן ללימוד הנושא.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
התלמיד יכיר את בני המשפחה (אבא, אימא, בן, בת, דוד, דודה, סבא, סבתא, סבא וסבתא רבא) ואת הקשרים בין בני המשפחה.
מושגים משפחה, אבא, אימא, בן, בת, דוד, דודה, סבא, סבתא, עץ המשפחה.
מיומנויות המאה ה-21 הכנת תרשים לארגון המידע ב-WORD.
עבודת צוות.
עזרים לתהליכי החשיבה ארגון מידע בתרשים.
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
  • שיר "המשפחה שלי" בביצוע חני נחמיאס (1.36 דקה).
  • ספר הלימוד הדיגיטלי: "לחיות יחד בישראל" לכיתה ב', עמ' 28.
רצף במסגרת הנושא "שינויים סביבנו": המסגרת המשפחתית ושינויים המתחוללים בה.
היענות לשונות העמקה והרחבה על פי עניין. שאלות ומשימות מדורגות על פי קושי.
תוצרי למידה עץ משפחה אישי לכל תלמיד בכיתה.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה האזנה לשיר "המשפחה שלי" בביצוע חני נחמיאס (1.36 דקה).
מטלת צפייה והאזנה:
מי הם בני המשפחה הנזכרים בשיר? (אבא, סבא, דודה, סבתא, אחות)
מדוע מתכנסת המשפחה יחדיו? באיזה אירוע מדובר?


דיון בכיתה.
המורה כותבת על הלוח או משלימה על הלוח את בני המשפחה הנזכרים בשיר ומוסיפה את החסרים (אימא, דוד, בן/אח, בת/אחות).
15 דקות
המשגה דף עבודה - כל תלמיד משלים בתרשים את עץ המשפחה שלו. 5 דקות
יישום ספר הלימוד - עמ' 39, שאלה 13 5 דקות
עבודה פרטנית ספר הלימוד - עמ' 28, שאלות א', ב' 5 דקות
העשרה ספר הלימוד - עמ' 38, שאלה 11 5 דקות
סיכום ורפלקציה מה למדת מהשיעור? מה אהבת בשיעור? מה הוא חידש לך? ציין דבר אחד שאהבת/עניין/סקרן/הרגיז אותך בתוך כל השיעור. 5 דקות
מעבדת מחשבים משימה במעבדת המחשבים:
כל תלמיד בכיתה משלים בתרשים ב-WORD את עץ המשפחה שלו (בעזרת הוספת תיבות טקסט, קווים וחצים).
5 דקות
שיעורי בית הרחבת עץ המשפחה של התלמיד בעזרת הורים: הוספת דור נוסף - סבא וסבתא רבא.