מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


מאפיינים של יישוב כפרי לעומת יישוב עירוני
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור מאפיינים של יישוב כפרי לעומת יישוב עירוני
פיתוח אופירה גל, צוות גאוגרפיה, מולדת חברה ואזרחות, מטח
שכבת גיל כיתה ד
משך השיעור 50 דקות, אפשרות ל-100 דקות.
רציונל למורה יחידה זו תעסוק בנושאים הבאים:
  1. מאפיינים של יישוב כפרי.
  2. מאפיינים של יישוב עירוני.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
התלמידים יכירו את מאפייני היישוב הכפרי, את מאפייני היישוב העירוני ואת טשטוש ההבדלים ביניהם.
מושגים יישוב כפרי, יישוב עירוני, יישוב קהילתי.
מיומנויות המאה ה-21 דרכי חשיבה-קבלת החלטות
אוריינות טכנולוגית-מיומנות כתיבה באתר שיתופי - "שמקום".
עזרים לתהליכי החשיבה סרטונים, מצלמה, ספר לימוד
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
היענות לשונות היענות לסגנונות למידה שונים.
העשרה לחזקים המאפשרת למורה לעזור למתקשים.
תוצרי למידה קביעת עמדה לטענה.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה שואלים את התלמידים: מהם המאפיינים של יישובים כפריים, על סמך הידע וההיכרות שלכם?
כותבים את התשובות על הלוח.
10 דקות
התנסות בהמשך, מקרינים וקוראים יחד:
לחיות יחד בישראל כיתה ד, עמוד 11.
מזמינים תלמיד להדגיש ("למרקר") את המאפיינים בספר הדיגיטלי המוקרן.
יישום צופים בסרטון המתאר את הקמתו של היישוב הכפרי "כפר רתמים"(6:55 דקות).
התלמידים מתבקשים לזהות ולכתוב כמה מהמאפיינים של יישוב כפרי שרואים בסרטון.
20 דקות
עבודה פרטנית ממקרינים את הסרטון: בעיר אשדוד (5:48 דקות).
מבקשים מהתלמידים לערוך השוואה בין
מאפייני היישוב הכפרי למאפייני היישוב העירוני.
המורה משרטט/ת טבלה (כדוגמת זו שלפניכם), על הצד הימני- 'קריטריון להשוואה' מחליטים בדיון משותף:
קריטריון להשוואהמאפיינים של יישוב כפרימאפיינים של יישוב עירוני
דוגמה: גודל האוכלוסייה  
   
10 דקות
העשרה התלמידים נכנסים לאתר "שמקום" ומאתרים חמישה יישובים כפריים באזור מגוריהם.
סיכום ורפלקציה מה למדתם מהשיעור? מה השיעור חידש לכם? 5 דקות
מעבדת מחשבים עבודת כיתה:
  1. צרו במסמך word טבלת השוואה בין מאפייני יישוב כפרי למאפייני יישוב עירוני. הוסיפו והדגימו כל מאפיין בעזרת תמונות שתמצאו ברשת.
  2. חפשו הגדרה למושג "יישוב קהילתי" והביאו דוגמאות ליישובים קהילתיים בארץ.
  3. היכנסו לאתר של היישוב להבים. שוטטו באתר, ראו למשל מפה של היישוב (ניתן להגדילה) או רקע כללי על היישוב. החליטו - האם זהו יישוב כפרי? יישוב עירוני? יישוב קהילתי? הביאו נימוקים לביסוס טענתכם.
50 דקות
שיעורי בית משימה לתלמידים
לפניכם טענה: "כיום ההבדלים בין היישובים העירוניים והיישובים הכפריים קטנים, הולכים ומיטשטשים". האם אתם מסכימים עם טענה זו? קבעו את עמדתכם ובססו אותה בעזרת טיעונים. כתבו את תשובתכם בפורום או בבלוג הכיתתי. הגיבו לתשובתו של אחד מחברי הכיתה.