מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


נשים-על-המפה
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור קבוצות אוכלוסייה בישראל
פיתוח אופירה גל, צוות גאוגרפיה ומולדת חברה ואזרחות, מטח
שכבת גיל כיתה ד
משך השיעור 50 דקות או 100 דקות
רציונל למורה לעסוק בהיבטים של 3 נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים של כיתה ד: קבוצות אוכלוסייה בישראל; שוויון ומיומנויות מפה
רצף במסגרת הלימוד על קבוצות אוכלוסייה מגוונות בישראל.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
 • התלמידים יבינו שמחצית מאוכלוסיית ישראל הן נשים, וכמחצית הם גברים אך עדיין השוויון אינו מלא ואפשר לראות זאת גם "על המפה"
 • התלמידים יכירו את סיפור פועלן של נשים ותרומתן להקמת המדינה והתקיימותה
מושגים שוויון
מיומנויות המאה ה-21
 • יצירתיות
 • שיתופיות
 • קביעת עמדה
עזרים לתהליכי החשיבה מפה
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
היענות לשונות עבודה עם מקורות מידע מגוונים
תוצרי למידה
 • איסוף מידע והכנסתו כתגובה לאתר "שם מקום"
 • ביצוע מחקר מקיף על אודות אישה בולטת ביישובם של התלמידים, בעזרת גורמים שונים
 • כתיבת מכתב לראש הרשות המקומית ובו בקשה לקריאת רחוב על שם אותה אישה
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה המורה מקרינה את דף הבית של אתר נשים על המפה ושואלת את התלמידים מהי לדעתם הסיבה שבגללה הקימו את האתר
קוראים את המידע בדף הראשי: " מאות יישובים בישראל קרויים על שמם של גברים, פחות מ-30 קרויים על שם נשים. נשים רבות ראויות להיכנס למאגר השמות הלאומי של הראויים להנצחה. מכון הדסה באוניברסיטת ברנדייס (ארה"ב(הפועל דרך קבע לחשוף את פועלן של נשים יהודיות, פרש את חסותו על פרויקט "נשים על המפה", המביא את סיפוריהן של אותן נשים שזכו לעלות על מפת הארץ, ושל אלו שעוד יזכו לכך בעתיד".
המורה שואלת מהי הטענה העיקרית של מקימי האתר "נשים על המפה"
האם לדעת התלמידים האתר הזה חשוב, מדוע?
האם אתר כזה מקדם שוויון בין נשים וגברים?
15 דקות
התנסות עורכים חידון בין הקבוצות או הטורים (כשהמפה מוקרנת): למי יש מידע על אחת הנשים ב "נשים על המפה"? הקבוצה שיודעת הכי הרבה צוברת נקודות ומנצחת
יישום עבודת כיתה:
קראו בספר הלימוד את הטקסט הדיגיטאלי בעמ' 51- 52 . ו"מרקרו" בכל פיסקה את הרעיון מרכזי. האם גם לפי הטקסט שבספר הלימוד חשוב היה לבנות את האתר "נשים על המפה"? נמקו
20 דקות
עבודה פרטנית מציעים סיור בעקבות נשים בגליל או באזור אחר לפי "נשים על המפה" 10 דקות
העשרה עריכת השוואה:
 1. מחפשים לפחות 10 יישובים בארץ שקרויים על שם גברים
 2. מחפשים ביישוב שלנו או בישוב גדול סמוך 5 רחובות על שם גברים ו- 5 רחובות על שם נשים האם היה קשה למצוא שמות רחובות שקרויים על שם נשים? אם כן הסבירו מדוע
סיכום ורפלקיציה מה למדתם? מה אהבתם במהלך השיעור? מה חידש לכם השיעור? 5 דקות
מעבדת מחשבים עבודת כיתה:
 1. בחרו 2 יישובים הקרויים על שם נשים מתוך האתר "נשים על המפה'". קראו על פועלה של כל אשה וסכמו אותו
 2. הכניסו את המידע הזה כתגובה חדשה לאתר שמקום תחת שם היישוב המתאים
50 דקות
שיעורי בית עבודת כיתה:
 • חקרו האם הייתה אישה שתרמה להקמת היישוב ולתפקודיו, העזרו בהוריכם, אנשים ותיקים ביישוב וכן חפשו ברשת
 • הציעו לקרוא על שם האישה את אחד הרחובות או אחד ממבני הציבור שמתאים לדמותה כפי שהוא משתקף מהסיפורים
 • כתבו מכתב לראש הרשות המקומית ובו בקשה מנומקת לקריאת רחוב על שמה של האישה שפעלה ותרמה להקמת היישוב