מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


מאפייני עיר בירה -ירושלים בירת ישראל
גיאוגרפיה
נושא השיעור מאפייני עיר בירה -ירושלים בירת ישראל
פיתוח סמדר דגן, אביטל שגיא, אלה פאוסט מדריכות ל"מולדת חברה ואזרחות" וגיאוגרפיה.
שכבת גיל כיתה ד', ה'
משך השיעור 45 דקות
רציונל למורה ייחודה ומאפייניה של עיר בירה
רצף כיתה ד': סוגי ישובים בישראל: ירושלים בירת ישראל
כיתה ה': ירושלים בירת ישראל
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
יחידת לימוד זו תעסוק מאפייני עיר בירה.
מושגים עיר בירה, מוסדות ציבור
מיומנויות המאה ה-21
 • עבודת צוות
 • מיון וארגון מידע, יכולת איסוף מידע והצגתו בדרך חדשה
 • דרכי למידה: עבודת צוות ושיתופיות
עזרים לתהליכי החשיבה תרגול וחזרה על הידע הנלמד תוך שימוש במשחק מתוקשב
יצירתיות
סרטון
חומרי למידה
כתובים ומתוקשבים
 • אתר ממשל זמין
 • משחק מיון
 • מצגת תצלומי אתרים בירושלים חלקם מוסדות שלטון וחלקם אינם
 • מוסדות שלטון אך מאפיינים את פני העיר.
 • ספר הלימוד "לחיות יחד בישראל" לכתה ד' עמ' 12
היענות לשונות העמקה והרחבה על פי עניין. שאלות ומשימות מדורגות על פי קושי.
תוצרי למידה לבחור מוסד אחד המאפיין עיר בירה ולהציג אותו (מצגת, פלקט, דגם וכד')
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה מליאה
מה אתם יודעים על ירושלים – שמש אסוציאציות (במרכז השמש לכתוב ירושלים שלי) ירושלים - עיר בירה
מליאה – משימה בזוגות
הצגת מצגת ירושלים
(במצגת מקומות בירושלים חלקם מוסדות שלטון וחלקם אינם מוסדות שלטון אך מאפיינים את פני העיר.
משימה בזוגות התלמידים ממיינים את התמונות במצגת ומכינים שתי רשימות:
א. רשימת תמונות המאפיינות עיר בירה
ב. רשימת תמונות היכולות לאפיין כל עיר
המשגה הגדרת עיר בירה ומאפיניה כבירה (העיר בה שוכנים מוסדות השלטון של המדינה ובה נמצאים מוסדות ייצוגיים של המדינה כגון בית הנשיא, בית הכנסת הגדול ועוד)
יישום לאחר הצגת המצגת – בדיקה בכתה + שאלה/ברור האם מישהו מהילדים ביקר אי פעם באחד המקומות – לשמוע את סיפורו. לברר האם האתר אותו הציג התלמיד מאפיין עיר בירה.
עבודה פרטנית על התלמידים לבחור מוסד אחד המאפיין עיר בירה ולהרחיב את הלימוד עליו:
 1. לחפש תמונה של האתר הנבחר בgoogle חיפוש תמונות
 2. להוסיף מידע על האתר הנבחר
העשרה ברור המושגים: רשות שופטת, רשות מחוקקת רשות מבצעת
סיכום ורפלקיציה מה למדת מהשיעור? מה אהבת בשיעור? מה חידש לך? ציין דבר אחד שאהבת/עניין/סיקרן/הרגיז אותך בתוך כל השיעור.
מעבדת מחשבים בדיקת מאפייני ערי בירה בעולם: אתונה או וושינגטון או לונדון או פריז:
האם גם בערי הבירה מוצאים את מאפייני עיר בירה שמצאנו בירושלים?
שיעורי בית הכנת מיצג אישי - מצגת, פלקט, דגם וכד'
 1. בחירת אתר המאפיין את ירושלים כעיר בירה
 2. המיצג יכלול תמונה ומידע חשוב אודות האתר