מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


דגל המדינה
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור דגל המדינה
פיתוח אלה פאוסט, מדריכה ל"מולדת חברה ואזרחות" וגיאוגרפיה.
שכבת גיל כיתה ב'-ד'
משך השיעור 90 דקות
רציונל למורה בשיעור זה התלמידים יכירו את סמלי ישראל בכלל ואת דגל ישראל בפרט:
סיפורו של הדגל, צבעיו וסמליו, הנפה ראשונה של הדגל.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
היכרות עם סיפור יצירתו של דגל ישראל.
הבנת המשמעות הסמלית של דגל ישראל.
מושגים סמל, סמלי המדינה, סמל המדינה, דגל, המנון, מגילת העצמאות.
מיומנויות המאה ה-21 פעילות באתר שיתופי.
עבודת צוות.
עזרים לתהליכי החשיבה תרגול וחזרה על הידע הנלמד תוך כדי שימוש במשחק מתוקשב.
יצירתיות.
סרטון.
ספר וירטואלי.
חומרי למידה
כתובים ומתוקשבים
אתר נשיא מדינת ישראל.
אתר ממשל זמין לילדים.
רצף פתיח לנושא סמלי המדינה - התמקדות בדגל המדינה.
היענות לשונות מתן אפשרות לעבודה עצמית.
מתן משימות ברמות שונות.
תוצרי למידה עיצוב דגל משפחתי המפורסם באתר.
צביעת דגל המדינה.
הכנת דגל המדינה במסמך Word או בצייר.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה הקניית נושא סמלי המדינה: דגל, סמל המדינה, המנון ומגילת העצמאות.
(הטקסט מנוקד ולכן מתאים גם לכיתה ב'-ג'.)
הקשה על כל אחד מסמלי
המדינה להצגת הסבר נוסף אודות הסמלים. ניתן גם להקשיב להמנון.
אתר נשיא המדינה: פינת הילדים - סמלי המדינה.
הדגל
מתוך אתר ממשל זמין לילדים:
  1. צפו בסרטון (כולל שמע) היכרות עם הדגל.
  2. סיפורו של הדגל - קריאה מתוך ספר וירטואלי (להקריא לתלמידים את הטקסטים מתוך הספר הווירטואלי בהתאם לגיל ולהיכרות עם הלומדים).
25 דקות
המשגה בעבר, למשפחות אצולה רבות היו דגלים שייצגו את המשפחה. רוצים לעצב דגל משפחתי? שימו לב, חשוב לעבוד לפי סדר השלבים! 20 דקות
יישום היכן ראו הלומדים הנפת דגל ישראל ומתי? מה היה המעמד? באיזה חג? כיצד נהגו בזמן הנפת הדגל? 5 דקות
עבודה פרטנית באתר נשיא המדינה: להדפיס את ציור הדגל ולתת לתלמידים לצבוע אותו. 20 דקות
העשרה משימה בזוגות: היכרות עם דגל של מדינה אחרת, משמעות סמליו וצבעיו, למשל: ארה"ב, מצרים, צרפת. 5 דקות
סיכום ורפלקיציה מה למדת מהשיעור? מה אהבת בו? מה הוא חידש לך? איך השיעור חידש לך נושאים שלא הכרת? 5 דקות
מעבדת מחשבים הכנת דגל המדינה במסמך Word או בצייר וצביעתו. 20 דקות
שיעורי בית היכרות עם דגל היישוב שבו מתגוררים הלומדים ומשמעות סמליו.