זוהי מערכת "הודעות מטה הבחינות" של אגף הבחינות במשרד החינוך. שירות זה מאפשר העברת הודעות לבית הספר בהתאם לעדכוני מטה הבחינות.

יש להתעדכן בהודעות על פי לוח הזמנים הבא:

  • עם תחילת הבחינה.
  • מדי חצי שעה עד לסיומה של הבחינה.

כל סמל שאלון הינו בחינה נפרדת.

כניסה למערכת מחייבת הזדהות אישית.

מורשים להיכנס למערכת: מנהל בית הספר, מזכירה, רכז בחינות
כניסה למערכת הודעות מטה בחינות עם קוד משתמש וסיסמא שאיתם נכנסים למנב"סנט

מכתב ממנהל אגף הבחינות בנושא המעבר להזדהות אישית