אודות המערכת

משרד החינוך נערך על מנת לתת מענה לנבחנים אקסטרנים הזכאים להתאמות בבחינות הבגרות.
ישנן התאמות הדורשות היערכות (כגון: בחינה בע"פ, הקראת שאלון) ובהן חובה על הנבחן להודיע מראש על כוונתו לממש את ההתאמה.
הדיווח (לנבחנים אקסטרנים) יבוצע באמצעות מערכת מימוש התאמות לבחינות בגרות.
לאחר הכניסה למערכת (בהזדהות אישית), יוצגו לנבחן השאלונים בהרכב התיק שלו שבהם הוא זכאי להתאמות. על הנבחן לסמן את ההתאמות שברצונו לממש.
לתשומת ליבך: מימוש ההתאמות וקבלתן, מותנה בהרשמה רגילה לבחינות (באמצעות האינטרנט או באמצעות תשלום שוברים בדואר). לא ניתן לממש התאמות למי שנרשם בהרשמת מרב"ג.
מימוש ההתאמות תקף אך ורק למועד הבחינות הנוכחי (קיץ תשפ"ב).