פורטל בחינות בגרות

 

מערכת זו באה לשרת את ציבור הנבחנים בבחינות הבגרות. השירותים הניתנים במערכת כוללים: פירסום ציוני בחינות בגרות, הרשמה ותשלום לבחינות בגרות באינטרנט.

כעת המערכת מאפשרת: צפייה בציוני בחינות – מועד חורף תשע"ד (2014) לכלל הנבחנים (תלמידים, בוגרי תיכון ואקסטרנים) והדפסת אישור תשלום לבחינות מועד קיץ תשע"ד (2014) שביצעו נבחנים אקסטרנים עד יום שני, כ"ב באדר ב' תשע"ד, 24.3.2014, בשעה 9:00 בבוקר.


פרסום ציונים מועד חורף תשע"ד (2014)

אגף הבחינות במינהל הפדגוגי, שמח להציג לכם את ציוני בחינות הבגרות שהתקיימו במועד חורף תשע"ד (2014) לצפיית תלמידי בתי-ספר, נבחני המשנה הבוגרים והנבחנים האקסטרנים.

גורמים מקצועיים רבים עמלו בקיומו של מועד הבחינות בתהליכי התכנון והביצוע, הכנת והערכת הבחינות, עיבוד התוצאות והפקתם תוך הקפדה על האיכות הנדרשת, ועל כך נתונה להם תודתנו.
הפרסום המובא כאן כולל את ציון הבחינה, הציון הבית-ספרי (השנתי) ואת הציון הסופי.
הציונים הועברו במקביל גם לבתי הספר ועתה הם עומדים לרשות כלל הנבחנים.
הציונים המובאים כאן מיועדים לצפייה בלבד ואינם מהווים מסמך רשמי. נדגיש כי ציוני הבחינות שיועברו לבתי-ספר על-ידי אגף הבחינות, במסמך מודפס, הם הציונים המחייבים ורק אותם ניתן להציג בפני גורמים רשמיים.

נבחני מועד חורף תשע"ד (2014) שציוניהם אינם מופיעים בפרסום זה יפנו לבית-ספרם או לשלוחת הבחינות האקסטרנית בה מתנהל תיק הנבחן שלהם.

במקרה שבו התעורר חשד לאי-קיום טוהר הבחינות, תופיע במקום הציון המילה "חשד".
נא ראו פירוט מעודכן בנושא כאן

 

בברכה,
 ד"ר משה דקלו
מנהל אגף בכיר

כניסה לציונים

צפייה בציונים מחייבת קוד משתמש וסיסמה.
על הנבחנים אשר גלשו בעבר באתר והגדירו סיסמה אישית, להשתמש באותה סיסמה.
לקבלת סיסמא או לטיפול בבעיות במהלך ההזדהות ניתן לפנות למזכירות בית הספר.תשלום לנבחנים אקסטרנים – מועד קיץ תשע"ד (2014)

מערכת ההרשמה והתשלום לנבחנים אקסטרנים סגורה כעת.
ניתן להדפיס אישור תשלום לנבחנים ששילמו באמצעות מערכת זו עד יום שני, כ"ב באדר ב' תשע"ד, 24.3.2014, בשעה 9:00 בבוקר.

הדפסת אישור תשלום


מימוש התאמות נבחנים אקסטרנים לבחינות בגרות מועד קיץ תשע"ד (2014)

משרד החינוך נערך על מנת לתת מענה לנבחנים אקסטרנים הזכאים להתאמות בבחינות הבגרות.
ישנן התאמות הדורשות היערכות (כגון: בחינה בע"פ, הקראת שאלון) ובהן חובה על הנבחן להודיע מראש על כוונתו לממש את ההתאמה.
הדיווח (לנבחנים אקסטרנים) יבוצע באמצעות מערכת מימוש התאמות לבחינות בגרות.
לאחר הכניסה למערכת (בהזדהות אישית), יוצגו לנבחן השאלונים בהרכב התיק שלו שבהם הוא זכאי להתאמות הדורשות מימוש. על הנבחן לסמן את ההתאמות שברצונו לממש.

נבחנים שאושרו להם התאמות במועד זה, יוכלו לממשן עד 15 יום ממועד קבלת ההחלטה. נבחנים בעלי התאמות מהעבר, אשר מימשו במועד באמצעות מערכת זו, יוכלו לצפות בלבד בפירוט ההתאמות שמימשו

לתשומת ליבך: מימוש ההתאמות וקבלתן, מותנה בהרשמה רגילה לבחינות (באמצעות האינטרנט או באמצעות תשלום שוברים בדואר). לא ניתן לממש התאמות למי שנרשם בהרשמת מרב"ג. מימוש ההתאמות תקף אך ורק למועד הבחינות הנוכחי (קיץ תשע"ד).

כניסה למימוש התאמות לבחינות בגרות

 

 

 
דפדפן לצפייה באתר Explorer 5.5 ומעלה.
רזולוציה מומלצת 800x600.