מערכת פרסום נרשמים נועד לסייע לבתי הספר בהיערכות לקראת בחינות מועד ב'.
המערכת מציגה את מספר הנבחנים בוגרי התיכון שנרשמו לבחינות לפי שאלונים, וכן את פרטי הנרשמים.
הכניסה למערכת מאובטחת באמצעות קוד משתמש, סמל מוסד וסיסמה המשמשים את המוסד בכל מערכות משרד החינוך.