למידה משמעותית

מטרת הלמידה המשמעותית היא לפתח את כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי. הלמידה מעודדת מעורבות חברתית ומעשירה את חווית הלומד.

להמשך קריאה

פורום למידה משמעותית

דוגמאות מהשטח
כלים ויישומים
קישורים
אוח- משרד החינוך אוח- משרד החינוך למידה משמעותית ....על מנת לעמוד בקצב בו משתנה המציאות, משיק משרד החינוך מערכת גמישה שמאפשרת מתן מענה רחב מעודדת יוזמות מקומיות ונותנת מענה לצרכיהם של התלמידים – מסורתיים ומתחדשים כאחד..... השינוי המהותי בתפיסה של בחינות הבגרות, משרת מטרה חינוכית שמהותה מתן משמעות לתהליך הלמידה כולו, הכנת התלמיד לחיים והענקת משקל רב לקשר תלמיד-מורה ולשיקול דעתו של המורה בהערכת הישגי התלמידים... מערכת החינוך היא גורם מוביל בהתחדשותה של החברה הישראלית והפיכתה לחברת מופת המושתתת על ערבות הדדית, שוויון וזהות יהודית ודמוקרטית. משרד החינוך שם לעצמו כמטרה לקדם מעורבות ואזרחות פעילה מצד תלמידי ומחנכי ישראל.... אוניברסיטה המורה הוא דמות המפתח להבטחת למידה משמעותית במוסדות החינוך. העידן החדש מציב בפני הצוותים החינוכיים אתגרים חדשים המחייבים שינוי בתפיסת החינוך ובמטרות המוצבות לתפקודי הלומד במאה ה-21..... שאלות ותשובות