מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


מנהיגות – מנחם בגין תחנות בחייו
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור מנהיגות – מנחם בגין תחנות בחייו
פיתוח מאיר דוידסקו – מדריך ארצי "מולדת חברה ואזרחות" וגיאוגרפיה
שכבת גיל כיתה ד'
משך השיעור 100 דקות
רציונל למורה התלמיד יכיר תחנות משמעותיות בחיי מנחם בגין ויבין את גודל אחריותו של מנהיג.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
  • התלמיד יכיר תחנות בחיי מנחם בגין.
מיומנויות המאה ה-21
  • אוריינות תקשוב
  • אוריינות מידע
  • מיומנויות חשיבה מסדר גבוה – הסקה
  • מיון וניתוח נתונים
עזרים לתהליכי החשיבה מילוג - מילון עברי - עברי, בחן את עצמך, כתיבה טיעונית
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
  • אנציקלופדייתynet - מנחם בגין (נקודות ציון בחייו)
רצף הכרת הראשוניות והערכת פועלם של אישים.
נושא מרכז - מנהיגות מנחם בגין
מושגים מנחם בגין, מנהיגות, אחריות
היענות לשונות
  • מתן אפשרות לעבודה עצמית.
  • מתן משימות ברמות שונות.
תוצרי למידה כתיבה אישית – תמונה מחיי מנחם בגין - כותרת ונימוק בהקשר למושג "אחריות".
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה המורה יקרין את פירוש המושג אחריות.
שערו מה הקשר בין מנהיג כלשהו לבין המושג אחריות.
10 דקות
גוף השיעור המורה יקרין מתוך אנציקלופדייתynet - נקודות ציון בחייו של בחיי מנחם בגין (גללו את העמוד מטה בכותרת המשנה).
בחרו שלוש תחנות אשר בהן לדעתכם בא לידי ביטוי פירוש המושג אחריות. נמקו תשובתכם במחברת.
20 דקות
יישום המורה יחלק את הכיתה לקבוצות.
ערכו דיון בקבוצה על התחנות בחיי מנחם בגין שבחרתם. הגיעו לרשימה קבוצתית מוסכמת של ארבע תחנות המביעות אחריות ונמקו בהרחבה.

התכוננו לדיווח בכיתה. (תשובות אפשריות - מתמנה למפקד האצ"ל, מאבק הסכם השילומים, ממשלת אחדות בראשות לוי אשכול, כובש את ראשות הממשלה 1977, קמפ דיוויד, הסכם השלום עם מצרים, פרס נובל לשלום, מלחמת שלום הגליל, פרישה מהחיים הפוליטיים)
20 דקות
עבודה פרטנית נסו לבדוק אם יש משותף בין הנימוקים השונים שהועלו בקבוצה.
העשרה לקראת סיום תפקידו כראש ממשלת ישראל במכתב ההתפטרות כתב: "אינני יכול עוד".
קראו את תחנות חייו בתוך הקישור מנחם בגין. בתשובתכם התייחסו למושג אחריו" - מה לדעתכם הייתה כוונתו? נמקו!
15 דקות
סיכום ורפלקיציה מה למדתם מהשיעור? מה אהבתם בשיעור? מה חידש לכם השיעור? ציינו דבר אחד שאהבתם/עניין/סקרן/הרגיז אתכם בשיעור. 5 דקות
מעבדת מחשבים היכנסו לקישור בחן את עצמך ופעלו לפי ההוראות. 20 דקות
שיעורי בית אתרו תמונה של מנחם בגין הממחישה את מושג האחריות.
הדביקו את התמונה על גבי מסמך Word, תנו כותרת ונמקו מדוע בחרתם בתמונה זו.
שלחו תשובתכם לפורום הכיתתי.