מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


הזכות לקיום בכבוד
מולדת חברה ואזרחות
נושא השיעור הזכות לקיום בכבוד
פיתוח שירה גודמן, צוות מולדת חברה ואזרחות, מטח
שכבת גיל כיתה ג
משך השיעור 60 דקות או 100 דקות במקרה של עבודה נוספת במעבדת מחשבים
רציונל למורה יחידה זו תעסוק בהכרת זכותו של כל אדם להתקיים בכבוד ובהבנת זכות זו, כחלק מהזכות לכבוד.
רצף העשרה לנושא זכויות.
מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)
 • התלמידים יכירו בעובדה שלכל אדם צרכים בסיסיים שחשוב שיתמלאו
 • התלמידים יבינו כי מילוי הצרכים הבסיסיים הוא אחד מהערכים שהחברה מכירה בחשיבותם
 • התלמידים יבינו כי לחיות בכבוד היא אחת מזכויות האדם
 • התלמידים יכירו כי הזכות לקיום בכבוד היא חלק מהזכות הכללית לכבוד
 • התלמידים יחשבו מה כוללת הזכות לקיום בכבוד
מושגים אחריות חברתית, זכויות חברתיות, הזכות לקיום בכבוד
מיומנויות המאה ה-21
 • פיתוח אזרחות מושכלת
 • הטמעת ערכים דמוקרטיים
עזרים לתהליכי החשיבה
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
היענות לשונות יש ללמד את השיעור הזה תוך התייחסות להרכב התלמידים בכיתה, ורגישות למצב החברתי-כלכלי של כלל התלמידים או של תלמידים ספציפיים.
תוצרי למידה הכנת כרזה.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה המורה מקרינה בכיתה את סרטון השיר:
מה צריך בסך הכול בן אדם
5 דקות
התנסות במליאה:
 1. התלמידים יערכו יחד רשימה של הדברים שאדם צריך בשביל לחיות, לפי השיר (מבחינה חומרית) .
 2. לאחר מכן התלמידים יוסיפו לרשימה דברים נוספים שהם חושבים שאדם צריך בשביל לחיות. המורה תכוון את התלמידים לחשוב על סדר היום שלהם, לגלות באמצעותו מהם הצרכים שלהם, ולהגדיר את הצרכים בצורה מכלילה (מזון, בית, תחבורה וכן הלאה) .
10 דקות
יישום דיון בכיתה:
 1. התלמידים יחשבו על מצבים שבהם אין לאדם את הדברים שהוא צריך בשביל לחיות, והסיבות לכך – למשל, אדם שמרוויח מעט,אדם שלא יכול לעבוד כי הוא חולה, או קשיש, או אדם שאין לו קרובי משפחה שיפרנסו אותו; מישהו שאיבד את כל הכסף שלו כתוצאה מעסקה לא מוצלחת; מישהו שפיטרו אותו ולא מוצא עבודה וכן הלאה
 2. התלמידים יעסקו בשאלה: מה קורה כאשר יש אנשים שמסיבות שונות לא יכולים להשיג את מה שצריך בשביל לחיות. האם צריך לעזור להם? למה? מי צריך לעזור להם? היעזרו בסרטון: הזכות לביטוח לאומי
15 דקות
עבודה פרטנית עבודת כיתה:
התלמידים יצפו בסרטון על החשבון ולאחר מכן יכתבו סיפור, שיר או חיבור: איך אדם מרגיש כשאין לו את הדברים שהוא זקוק להם בשביל לחיות?
25 דקות
העשרה אתגר:
"כבודו של האדם כולל בחובו [...] הגנה על מינימום הקיום האנושי [...] אדם המתגורר בחוצות ואין לו דיור הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; אדם הרעב ללחם, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; אדם שאין לו גישה לטיפול רפואי אלמנטרי הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; אדם הנאלץ לחיות בתנאים חומריים משפילים הוא אדם שכבודו כאדם נפגע..." (מתוך פסק דין של בית המשפט הגבוה לצדק)
 1. מה כוללת הזכות לכבוד לפי הקטע הזה?
 2. האם אתם מסכימים? הסבירו
סיכום ורפלקיציה מה למדתם מהשיעור? מה אהבתם בשיעור? מה הוא חידש לכם?
ציינו דבר אחד שאהבתם/שעניין/שסקרן/שהרגיז אתכם בשיעור.
5 דקות
מעבדת מחשבים התלמידים ימחיזו את היצירה שכתבו בקומיקס, בעזרת כלי הקומיקס 40 דקות
שיעורי בית עבודת בית: (במידה שהפעילות לא נעשתה במעבדת המחשבים)