מנהלים, מורים, נבחנים יקרים,

משרד החינוך החליט להעמיד לרשות המורים והתלמידים הצעת מענה לשאלון בחינת הבגרות, בשלב הראשון במקצועות: אנגלית, מתמטיקה, עברית ליהודים, ערבית לערבים וערבית לדרוזים. זאת על מנת להוסיף נדבך של משוב לתהליך למידה מלא . פרסום מסמך זה בא לתת שירות מקצועי למורים, לתלמידים ולכלל הציבור.

להלן העקרונות עליהם מתבססת הצעת המענה לשאלוני הבחינה:

  1. המסמך מציג דוגמאות מרכזיות לאפשרויות המענה הנכונות לשאלות שהופיעו בבחינת הבגרות.
  2. המסמך אינו מציג את כל התשובות הנכונות האפשריות, על כן יש לקחת בחשבון שקיימות תשובות נכונות נוספות שאינן מוצגות במסמך ויזכו את המשיבים במלוא הנקודות.
  3. בשנים האחרונות יש דגש על הגדלת מרכיב מטלות הבחינה הדורשות חשיבה מסדר גבוה על כן קיימות שאלות או סעיפים שלכתחילה יכולות להיות להם מספר רב של תשובות שחלקן אף לא נלקחו בחשבון בעת כתיבת המסמך. כמובן שתשובות אלה , אם הן הגיוניות, בעלות משמעות ומבוססות על תחום התוכן, יזכו את כותביהן בנקודות בהתאם לרמתן ולהיקפן.
  4. המסמך אינו מהווה כלי להערכת הבחינות על כן אינו יכול להיות בסיס לערעורים, לתגובות או לפניות.
  5. הצעת מענה לשאלוני בחינות הבגרות היא בבחינת חידוש. אנו נבדוק את התגובות וההשלכות, אם תהיינה, על תהליכי הלמידה וההוראה ונשתדל להסיק מסקנות ולערוך שינויים בהתאם לתגובות שנקבל מציבור המורים והתלמידים מהקהילה החינוכית, האקדמית והציבורית.

אני תקווה ששירות זה יענה על צורך שקיים במערכת ויתרום להשלמת תהליך ההוראה – למידה – הערכה. תלמידים ותלמידות אנו כאן לסייע בתהליך הלמידה שלכם.

נשמח לשמוע מכם !

מיכל כהן
מנכ”לית משרד החינוך

כניסה לדוגמא לתשובות לבחינות הבגרות
נא להמתין